Friday, October 14, 2016

On this day in October 14, 1941, German occupying forces executed at least 2190 Serbian civilians from Kraljevo, Serbia and its surrounding area. / На данашњи дан (14. октобар) 1941. године, немачки окупатори у Другом светском рату стрељали су најмање 2190 цивила из Краљева и околине.
 From
Meet the Serbs
on Facebook.
 
"On This Day (14 October) in 1941, German occupying forces during World War Two have shot not less than 2,190 civilians from Kraljevo and its surroundings. This event was the announcement of the same fate for thousands of Serbs in occupied Serbia. The German rules were - shooting 100 Serbs for one killed German, and 50 for one wounded. The envoy of the German Foreign Ministry soon sent a report to Berlin mentioning 20,000 executed civilians in Serbia until December 3rd. Due to the loss of 160 soldiers and 370 wounded in clashes with the Serbian resistance, the occupying authorities continued to execute civilians to reach the quota of 39,900 people. By 1944, the Wehrmacht in Serbia killed 70,000 civilians in punitive expeditions and reprisals.
ETERNAL GLORY TO THE VICTIMS!"
 
*****
 
"На данашњи дан (14. октобар) 1941. године, немачки окупатори у Другом светском рату стрељали су најмање 2190 цивила из Краљева и околине. Овај догађај био је најава исте судбине за још хиљаде Срба у окупираној Србији. Немачко правило је било - стрељање 100 Срба за једног убијеног Немца, а 50 за једног рањеног. Изасланик немачког Министарства иностраних послова послао је у Берлин извештај о 20 000 стрељаних цивила у Србији до 3. децембра. Због губитака од 160 мртвих и 370 рањених у сукобима с српским покретом отпора, окупационе власти наставиле су да стрељају и касније до прописане квоте од 39 900 људи. До 1944. Вермахт је у Србији побио 70 000 цивила у казненим експедицијама и одмаздама.
НЕКА ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА СТРАДАЛИМА!"
 
 
*****
 
 
Силвија Крејаковић

Идентитети
жртава стрељаних у Краљеву октобра 1941.
 

Tuesday, October 11, 2016

Парастос жртвама комунистичког терора / Храм Светог Саве Београд / 20. Oktobar 2016. 10:30

 
 
Храм Светог Саве Београд
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
*****
 
 

Српско-јеврејски бедем пред ревизијом историје / Srpsko-jevrejski bedem pred revizijom istorije / "Politika" Oct. 7, 2016

Politika
Аутор: Јелена Чалија
October 7, 2016

Изложба „Истина о Јасеновцу“ биће отворена у Њујорку почетком следеће године, најавио је министар Ивица Дачић.

Ивица Дачић на отварању првог сегмента изложбе „Истина о Јасеновцу”
(Фото Фонет)

Mеморандум о сарадњи српске и јеврејске академске заједнице на очувању културе сећања на жртве у Другом светском рату потписан је у згради Министарства спољних послова Србије.
Потписници су Андрићев институт из Вишеграда, Институт за Јасеновац из Њујорка, Институт за Холокауст из Тел Авива, Етнографски институт САНУ и Институт за упоредно право.

Министар спољних послова Ивица Дачић објаснио је на свечаности уприличеној поводом потписивања Меморандума, да ће конкретни плодови сарадње различитих института, потписница документа, бити научни семинари, као и формирање катедри за изучавање Холокауста и геноцида у Југославији у Другом светском рату.

Он је додао и да очекује да ће већ наредне године, стручне конференције на ову тему бити организоване у Београду и Андрићграду.

– Министарство слуша глас свог народа и због тога и желимо да подржимо пројекте чији је циљ очување достојанства жртава. Свету се мора рећи истина о страдању Срба. Ћутање о злочинима је злочин сам по себи. Ипак, није важно који је народ колико страдао, већ треба очувати сећање на жртве, да оне не падну у заборав, нарочито имајући у виду да живимо у ери историјског ревизионизма када се злочини из Другог светског рата и оправдавају – рекао је Дачић.

Он је, такође, најавио и отварање изложбе „Истина о Јасеновцу“ која ће под покровитељством српске академске дијаспоре бити отворена у Њујорку 2017. године.

На свечаности приказан је филм „Истина о Јасеновцу“ у којем о овом усташком логору на територији НДХ говоре преживели логораши, иисторичари, уметници и активисти уз емитовање фотографија из тог периода.

На једној од њих, представљен је и папа Пије Дванаести, али је фотографија потписана са ратни злочинац Алојзије Степинац. У Министарству спољних послова је приказан и мањи део експоната који ће бити представљени на изложби у Њујорку, а које је уступио Меморијални центар „Доња Градина“.

Да ли је председник Николић спречио канонизацију Степинца

У Народној скупштини Србије у четвртак је одржана седница Одбора за дијаспору и Србе у региону са дневним редом – Заштита културе сећања на српске жртве геноцида и жртве Холокауста.

Како је саопштено из прес-службе Народне скупштине, на седници је најављено отварање Државног меморијалног комплекса посвећеног жртвама Другог светског рата, а истакнута је и важност усвајања Предлога декларације о злочинима у НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима. Недељко Тењевић, генерални секретар председника Републике Србије, рекао је на седници да је председник Томислав Николић својом посетом папи Фрањи у Ватикану спречио канонизацију Алојзија Степинца, наводи се у саопштењу.

О томе шта у биографији Алојзија Степинца из периода Другог светског рата српска црква сматра спорним, патријарх српски Иринеј писао је папи Фрањи у априлу 2014. године, тражећи да канонизацију загребачког надбискупа скине са дневног реда.

Одговор папе Фрање – предлог да се оснује православно-католичка комисија о Степинцу, чиме је одложена канонизација, врху СПЦ уручио је 2015. кардинал Курт Кох. Председник Томислав Николић се са папом Фрањом у Ватикану састао пола године касније, у септембру, а једна од тема разговора био је и Алојзије Степинац.


http://www.politika.rs/scc/clanak/365175/Srpsko-jevrejski-bedem-pred-revizijom-istorije

*****

Politika
Autor: Jelena Čalija
October 7, 2016

Srpsko-jevrejski bedem pred revizijom istorije

Izložba „Istina o Jasenovcu“ biće otvorena u Njujorku početkom sledeće godine, najavio je ministar Ivica Dačić.

Ивица Дачић на отварању првог сегмента изложбе „Истина о Јасеновцу”
(Фото Фонет)

Memorandum o saradnji srpske i jevrejske akademske zajednice na očuvanju kulture sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu potpisan je u zgradi Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Potpisnici su Andrićev institut iz Višegrada, Institut za Jasenovac iz Njujorka, Institut za Holokaust iz Tel Aviva, Etnografski institut SANU i Institut za uporedno pravo.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić objasnio je na svečanosti upriličenoj povodom potpisivanja Memoranduma, da će konkretni plodovi saradnje različitih instituta, potpisnica dokumenta, biti naučni seminari, kao i formiranje katedri za izučavanje Holokausta i genocida u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu.

On je dodao i da očekuje da će već naredne godine, stručne konferencije na ovu temu biti organizovane u Beogradu i Andrićgradu.

– Ministarstvo sluša glas svog naroda i zbog toga i želimo da podržimo projekte čiji je cilj očuvanje dostojanstva žrtava. Svetu se mora reći istina o stradanju Srba. Ćutanje o zločinima je zločin sam po sebi. Ipak, nije važno koji je narod koliko stradao, već treba očuvati sećanje na žrtve, da one ne padnu u zaborav, naročito imajući u vidu da živimo u eri istorijskog revizionizma kada se zločini iz Drugog svetskog rata i opravdavaju – rekao je Dačić.

On je, takođe, najavio i otvaranje izložbe „Istina o Jasenovcu“ koja će pod pokroviteljstvom srpske akademske dijaspore biti otvorena u Njujorku 2017. godine.

Na svečanosti prikazan je film „Istina o Jasenovcu“ u kojem o ovom ustaškom logoru na teritoriji NDH govore preživeli logoraši, iistoričari, umetnici i aktivisti uz emitovanje fotografija iz tog perioda.

Na jednoj od njih, predstavljen je i papa Pije Dvanaesti, ali je fotografija potpisana sa ratni zločinac Alojzije Stepinac. U Ministarstvu spoljnih poslova je prikazan i manji deo eksponata koji će biti predstavljeni na izložbi u Njujorku, a koje je ustupio Memorijalni centar „Donja Gradina“.

Da li je predsednik Nikolić sprečio kanonizaciju Stepinca

U Narodnoj skupštini Srbije u četvrtak je održana sednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu sa dnevnim redom – Zaštita kulture sećanja na srpske žrtve genocida i žrtve Holokausta.

Kako je saopšteno iz pres-službe Narodne skupštine, na sednici je najavljeno otvaranje Državnog memorijalnog kompleksa posvećenog žrtvama Drugog svetskog rata, a istaknuta je i važnost usvajanja Predloga deklaracije o zločinima u NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima. Nedeljko Tenjević, generalni sekretar predsednika Republike Srbije, rekao je na sednici da je predsednik Tomislav Nikolić svojom posetom papi Franji u Vatikanu sprečio kanonizaciju Alojzija Stepinca, navodi se u saopštenju.

O tome šta u biografiji Alojzija Stepinca iz perioda Drugog svetskog rata srpska crkva smatra spornim, patrijarh srpski Irinej pisao je papi Franji u aprilu 2014. godine, tražeći da kanonizaciju zagrebačkog nadbiskupa skine sa dnevnog reda.

Odgovor pape Franje – predlog da se osnuje pravoslavno-katolička komisija o Stepincu, čime je odložena kanonizacija, vrhu SPC uručio je 2015. kardinal Kurt Koh. Predsednik Tomislav Nikolić se sa papom Franjom u Vatikanu sastao pola godine kasnije, u septembru, a jedna od tema razgovora bio je i Alojzije Stepinac.


http://www.politika.rs/sr/clanak/365175/Srpsko-jevrejski-bedem-pred-revizijom-istorije


*****

If you would like to get in touch with with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

Sunday, October 09, 2016

Патријарх Вартоломеј: Јасеновчки мученици - хероји и свеци целог православља / Patrijarh Vartolomej: Jasenovčki mučenici - heroji i sveci celog pravoslavlja / "Politika" Sept. 10, 2016

Politika
September 10, 2016

Будите под крошњом српских мученика, тог дрвета благословених Срба”, рекао је цариградски патријарх и позвао православне Србе да иду путем својих очева, јунака и светаца.

 Вартоломеј у Загребу (Фото Фонет)

Bасељенски патријарх Вартоломеј рекао је на литургији у православној цркви у Јасеновцу да су древни српски православци и јасеновачки новомученици „хероји и свеци целог православља”.

„Будите под крошњом српских мученика, тог дрвета благословених Срба”, рекао је цариградски патријарх и позвао православне Србе да иду путем својих очева, јунака и светаца.
Само ћете тако, како је рекао, задобити венац славе какав носи небројено мноштво јасеновачких жртава нацистичког тоталитаризма из Другог светског рата.

Патријарх васељенски и цариградски Вартоломеј и патријарх српски Иринеј служили су данас, поводом обележавања 75 година од страдања Светих мученика јасеновачких, свету архијерејску литургију у храму Рођења Светог Јована Крститеља у Јасеновцу.

Вартоломеј је позвао вернике да никад не заборављају своје мученике, који не могу бити повод за освету него за мир.

Славонски епископ Јован у свом поздравном говору истакао је да је не само Јасеновац, него и свако село око Јасеновца, и свака шума, пуна жртава српских мученика.

Православној литургији, која је почела истицањем 700.000 српских жртава у логору Јасеновац, присуствовали су и многи епископи из Србије, БиХ, Црне Горе и Хрватске, међу којима и епископ Амфилохије и загребачки Порфирије, пренела је Хина.

Литургији су присуствовали и политички представници српске мањине у Хрватској, Милорад Пуповац и Војислав Станимировић.

Епископи на челу са Вартоломејем и Иринејем после литургије у јасеновачкој православној цркви отишли су на посвећење православнога храма у Пакрац, преноси Танјуг.

Иванић у Јасеновцу:Да је овде више политичара ХР и БиХ...

 

Члан Председништва Босне и Херцеговине Младен Иванић, који је присуствовао литургији у манастиру Светог Јована Крститеља поводом обележавања 75. годишњице логора у Јасеновцу, изразио је уверење да ће овај достојанствени скуп поново указати на потребу сећања, јер то српске жртве у Јасеновцу заслужују.

 

„Данашњи догађај којем је присуствовало неколико хиљада људи био је заиста импресиван. Патријарх цариградски Вартоломеј послао је поруке помирења и толеранције и било би добро да је било више политичара из Хрватске и БиХ који су те поруке требало да чују”, казао је Иванић у изјави за федералну агенцију Фена.

 

Патријарх васељенски и цариградски Вартоломеј и патријарх српски Иринеј служили су данас свету архијерејску литургију у храму Рођења Светог Јована Крститеља у Јасеновцу, јер 10. септембар је дан када Српска православна црква врши помен светим јасеновачким новомученицима.

 

Фена наводи да је логор Јасеновац је био највећи логор смрти у Независној Држави Хрватској, целој окупираној Југославији као и на читавом Балкану за време Другог светског рата. Осим тога, служио је као сабирни, радни, кажњенички и заробљенички логор, преноси Танјуг.

 

http://www.politika.rs/scc/clanak/363262/Patrijarh-Vartolomej-Jasenovcki-mucenici-heroji-i-sveci-celog-pravoslavlja*****

Politika
September 10, 2016

Patrijarh Vartolomej: Jasenovčki mučenici - heroji i sveci celog pravoslavlja.

Budite pod krošnjom srpskih mučenika, tog drveta blagoslovenih Srba”, rekao je carigradski patrijarh i pozvao pravoslavne Srbe da idu putem svojih očeva, junaka i svetaca.

Вартоломеј у Загребу (Фото Фонет)

Vaseljenski patrijarh Vartolomej rekao je na liturgiji u pravoslavnoj crkvi u Jasenovcu da su drevni srpski pravoslavci i jasenovački novomučenici „heroji i sveci celog pravoslavlja”.

„Budite pod krošnjom srpskih mučenika, tog drveta blagoslovenih Srba”, rekao je carigradski patrijarh i pozvao pravoslavne Srbe da idu putem svojih očeva, junaka i svetaca.

Samo ćete tako, kako je rekao, zadobiti venac slave kakav nosi nebrojeno mnoštvo jasenovačkih žrtava nacističkog totalitarizma iz Drugog svetskog rata.

Patrijarh vaseljenski i carigradski Vartolomej i patrijarh srpski Irinej služili su danas, povodom obeležavanja 75 godina od stradanja Svetih mučenika jasenovačkih, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu.

Vartolomej je pozvao vernike da nikad ne zaboravljaju svoje mučenike, koji ne mogu biti povod za osvetu nego za mir.

Slavonski episkop Jovan u svom pozdravnom govoru istakao je da je ne samo Jasenovac, nego i svako selo oko Jasenovca, i svaka šuma, puna žrtava srpskih mučenika.

Pravoslavnoj liturgiji, koja je počela isticanjem 700.000 srpskih žrtava u logoru Jasenovac, prisustvovali su i mnogi episkopi iz Srbije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, među kojima i episkop Amfilohije i zagrebački Porfirije, prenela je Hina.

Liturgiji su prisustvovali i politički predstavnici srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac i Vojislav Stanimirović.

Episkopi na čelu sa Vartolomejem i Irinejem posle liturgije u jasenovačkoj pravoslavnoj crkvi otišli su na posvećenje pravoslavnoga hrama u Pakrac, prenosi Tanjug.

Ivanić u Jasenovcu:Da je ovde više političara HR i BiH...

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je prisustvovao liturgiji u manastiru Svetog Jovana Krstitelja povodom obeležavanja 75. godišnjice logora u Jasenovcu, izrazio je uverenje da će ovaj dostojanstveni skup ponovo ukazati na potrebu sećanja, jer to srpske žrtve u Jasenovcu zaslužuju.

„Današnji događaj kojem je prisustvovalo nekoliko hiljada ljudi bio je zaista impresivan. Patrijarh carigradski Vartolomej poslao je poruke pomirenja i tolerancije i bilo bi dobro da je bilo više političara iz Hrvatske i BiH koji su te poruke trebalo da čuju”, kazao je Ivanić u izjavi za federalnu agenciju Fena.

Patrijarh vaseljenski i carigradski Vartolomej i patrijarh srpski Irinej služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, jer 10. septembar je dan kada Srpska pravoslavna crkva vrši pomen svetim jasenovačkim novomučenicima.

Fena navodi da je logor Jasenovac je bio najveći logor smrti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, celoj okupiranoj Jugoslaviji kao i na čitavom Balkanu za vreme Drugog svetskog rata. Osim toga, služio je kao sabirni, radni, kažnjenički i zarobljenički logor, prenosi Tanjug.


http://www.politika.rs/sr/clanak/363262/Patrijarh-Vartolomej-Jasenovcki-mucenici-heroji-i-sveci-celog-pravoslavlja


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

Sunday, October 02, 2016

Serbian royals [Karageorgeviches] tour area [Indiana] to offer thanks / "Chicago Tribune" Sept. 30, 2016

Chicago Tribune
Post-Tribune
By Karen Caffarini
Sept. 30, 2016

Crown Prince Alexander views the many photos of Serbians who served in the military at the WWII Halyard Mission exhibit at St. Sava Chuch. (Jim Karczewski / Post-Tribune)

Crown Princess Katherine of Serbia told of families who were broken, brothers and sisters who became separated, and children turned into orphans as a result of the 1990s Balkans conflict during a visit to the region with her husband, Crown Prince Alexander, on Friday.

"The children have suffered a lot," the princess told those who gathered at St. Sava Serbian Orthodox Church in Merrillville for the royal couple's first visit there.

The couple visited the Merrillville congregation as part of a whirlwind tour that will take them to several cities in the U.S. and Canada. Earlier Friday, they visited a recycling facility in Hammond.

They'll be attending receptions throughout the Midwest, including one in Merrillville, to recognize the contributions St. Sava and many other Serbian communities have made to support relief efforts through the Lifeline Humanitarian Organization, founded by Princess Katherine in 1993.

"People have been very generous and very special. This country has been very special," Princess Katherine said. "Lifeline has made a difference in the lives of our children."

She said the organization has been able to provide clothing, shoes and other gifts to the children.

Prince Alexander did not know the total number of orphans in the country but said the couple host about 1,200 orphans twice a year, at Easter and Christmas.

"The children have a name. When we call their name (to give them their gifts), they know they have not been forgotten," the princess said. "We have their correct shoe size and clothing size. They get so excited."

Donna Erceg shows Crown Prince Alexander a photo of her sons along with a
uniform worn during one of their weddings. (Jim Karczewski / Post-Tribune)

She told of one Easter event when two children received a gift more personal than clothing. She said when the two children returned to the palace after an egg hunt on the grounds, they began screaming.

"They were a brother and sister who had been separated from each other because of the war and had found each other there," the princess said.

She said they are now in the same orphanage together.

Donna Pejnovic, president of St. Sava, said the church has been donating clothing, shoes, bedding and other items to orphans in Serbia through Lifeline.

"There are a lot of orphans in post-war Serbia. The funding for them is not where it needs to be," Pejnovic said. "Lifeline is amazing."

She called the royal visit a very big occasion for the church, which Jelena Jovovic, of Lifeline Chicago, said has about 400 family members.

"It's a privilege and an honor to have them here," Pejnovic said.

The Very Rev. Marko Matic said the Merrillville church is a copy of the church built in Serbia by Prince Alexander's family years ago.

Crown Prince Alexander and Princess Katherine of Serbia accept a gift of commemorative wine from Donald M. Pujo. (Jim Karczewski / Post-Tribune)

"When the people of Northwest Indiana wanted to build a church of their dreams, they looked to Serbia," Matic said.

In addition to attending a charity banquet for Lifeline, the royal couple also visited the World War II Halyard Museum located inside the church, which commemorates the airlifting of 512 downed Allied airmen from Nazi-occupied Serbia to safety, without the loss of a single life. About 7,500 Serbian soldiers defended the airlift, according to reports.

This was not the royal couple's first visit to Indiana or the region. Prince Alexander went to school at Culver Military Academy in Indiana and said he has been to the area a number of times.

Princess Katherine went to college in Colorado and Texas, and the couple met in Washington, D.C., in 1984. They married in London in 1985. They have five children between them, all of whom were born in the U.S., and five grandchildren.

They lived in exile for many years and returned to Belgrade in 2001.

"We now have peace. The country is moving forward, and unemployment has dropped from more than 40 percent to around 18 percent. We hope to be a part of the European Union and hope to get investors," Prince Alexander said.


Karen Caffarini is a freelance reporter for the Post-Tribune.


http://www.chicagotribune.com/suburbs/post-tribune/news/ct-ptb-serbian-royals-visit-st-1001-20160930-story.html


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

Saturday, October 01, 2016

VIDEO / На Равној Гори са Милославом Самарџићем / Предраг Рудовић / Sept. 28, 2016

Милослав Самарџић нa Равној Гори 8. маја 2016.
Foto: Срећко Дивић

VIDEO: На Равној Гори са Милославом Самарџићем

Posted on You Tube by: Predrag Rudovic
Published on Sep 28, 2016

"Господин Милослав Самарџић слободно се може сматрати легендом српског новинарства. Каријеру је започео у некада студентскокм гласилу "Погледи" и био је један од првих новинара који су отворено критиковали комунистички режим у бившој Југославији, често ризикујући прогон од стране комунистичког режима. Преко 100 пута био је саслушаван од стране државне безбедности и имао је преко 100 судских процеса.

"Током своје каријере био је први новинар који је направио и објавио интервију са престолонаследникокм Александром Карађорђевићем у српским новинама, објавио је бројне књиге и чланке о Четницима и Равногорском Покрету и оставио неизбрисив траг у борби српског народа за слободу и демократију.

"Његов најновији пројекат, "Краљевина Југославија у Другом светском рату" открива гомилу нових до сада необјављиваних података о десавањима на просторима некадашње Југославије."


Predrag Rudovichttps://youtu.be/x3bDJgYukcw*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

Thursday, September 29, 2016

Honoring our Chetnik forefathers by continuing the legacy and traditions as we celebrate the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in the Diaspora! By Aleksandra Rebic September 2016

Gen. Mihailovich Monument from the back with English inscription
at St. Sava SOC, Milwaukee. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.

Gen. Mihailovich monument with wreath and Chetnik Family Reunion banner
at St. Sava SOC in Milwaukee, for the 3rd Annual Chetnik Family Reunion.
Photo by Alekandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
"With faith in God and for my King and Country,
I fought and took my oath, fighting in defense of truth and justice. For my Serbian people I will sacrifice my life. I have fulfilled my oath."
 
 
General Draza Mihailovich
Leader of the Third Serbian Uprising
WWII
 
Inscription on the General Mihailovich monument at St. Sava Serbian Orthodox Monastery in Milwaukee, Wisconsin.
 
Such a perfect inscription for a monument dedicated to General Draza Mihailovich. This powerful and prophetic statement by the General reflects who the man was better than anything any of us could say about him in tribute. It does the heart good to know that 70 years after his execution by the Yugoslav Communists in Belgrade, Serbs and others continue to hold him alive in their hearts and minds and pay honor to him publicly whenever the opportunity arises.
 
The Serbian Diaspora has been fantastic in maintaining the legacy of General Mihailovich and the Chetniks loyal to him. Many of the veterans, the ones who were there and walked the walk during WWII and the decades that followed, are no longer with us, but they are not gone. No one truly dies until they are forgotten.
 
I miss so many of the old timers. I loved their presence at Serbian functions and events. They were, and are, men and women we could look up to and respect. They were and are people worthy of admiration. They taught us well, mostly by example of the integrity of their character, the pureness of their purpose, and the nobility of their cause. I am one of the very fortunate ones whose Chetnik father, Rade, is still with us, and I know just how blessed I have been and continue to be. I also know that when the day comes when his mortal being is no longer with us, he will remain alive in my heart and my memories, and the memories of others who have been fortunate enough to have crossed his path.
 
As time goes on, it is heartening to know that we descendants really do care and recognize how important it is for us to get together and share our heritage, our traditions, our stories, and our mutual understanding and knowledge of a shared history and legacy. These are the ties that bind us.
 
In 2014, a wonderful tradition of getting together under the banner of “Chetnik Family Reunions” was begun in Chicagoland, at St. Sava Serbian Orthodox Monastery in Libertyville, IL. Last year, 2015, the Second Annual Chetnik Family Reunion was held in Cleveland, Ohio, and this year, 2016, the Third Annual Chetnik Family Reunion was held in Milwaukee, Wisconsin. Next year, we are looking forward to getting together in Merrillville, Indiana.
 
That’s the way to do it. Our fathers and grandfathers were getting together throughout the Diaspora and keeping the traditions and the cause alive for decades after the war, though it was not on the battlefields of the terrain of Yugoslavia, but the battlefields that we, their descendants, live on today – everywhere. The torch has been passed. There is still much to do, and much of that work is comprised of correcting the institutionalized false history that has poisoned minds susceptible to propaganda and lies. We who know the truth must continue the good fight. We owe that to our Chetnik forefathers and mothers that sacrificed so much for us, and for their homeland.
 
Getting together and engaging in lively conversation, reminiscing, reconnecting, making new friends and acquaintances, enjoying good food and drink and dancing and patriotic music, with moments of laughter and sometimes tears, is life-affirming, and I’m confident that the Chetnik Family Reunion tradition will continue long into the future.
 
As we reunite down here on earth, I can’t help but hope that our forefathers are reunited in Heaven and are enjoying the same life-affirming activities that we are. They deserve it. They earned it.
 
Živeli!
 
 
Sincerely,
Aleksandra Rebic
Chicago
September 2016
 
St. Sava Serbian Orthodox Cathedral in the light of sunset, Milwaukee, WI.
Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
Back of Gen. Mihailovich Monument at St. Sava SOC in Milwaukee erected by the Milwaukee chapter of the "Movement of Serbian Chetniks Ravne Gore" with inscription. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
General Mihailovich Monument with bench and wreath
at St. Sava Serbian Orthodox Cathedral in Milwaukee, WI.
Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
Gen. Mihailovich monument and fountain area at St. Sava SOC,
Milwaukee, Wisconsin. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
Aleksandra Rebic with the Gen. Mihailovich monument at St. Sava SOC in Milwaukee, Wisconsin Sept. 24, 2016. Photo: Rebic collection.
 
Milan Kecman, Milka Gvozdenovic, and Alexandra Mandic in Milwaukee, WI for the 3rd Annual Chetnik Family Reunion. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
Dusan Ivancevich and his two daughters at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion
in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic. (1)

Dusan Ivancevich and his two daughters at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion
in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic. (2)
Perica Sovilj, Nick Mandich, Sr., and Nick Mandich, Jr. at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion, Milwaukee, WI. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
 Good conversation wtih Father Dennis Pavicevich of Chicago, Father Radomir of Milwaukee, and a young guest at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion
in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Milan Kecman of Cleveland, OH singing the classic Serbian ballad "Tamo Daleko" with Danny Danilovic on keyboards at the Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Jovan Ivancevich of Chicago having fun with the Mandic family from Cleveland at the Chetnik Family Reunion in Milwaukee WI Sept. 24, 2016.
Photo by Aleksandra Rebic.
 
Serbian Chetniks Ravna Gora Chicago black leather vest!
Photo by Aleksandra Rebic, Milwaukee, WI Sept. 24, 2016.
 
 Danny Danilovic on keyboards and Bojan Jasnic playing the iconic Serbian Kolos (dances) featuring the accordian at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
KOLO dancing at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016 (1). Photo by Aleksandra Rebic.
 
KOLO dancing at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016 (2). Photo by Aleksandra Rebic.
 
 KOLO dancing at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016 (3). Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Father Dennis Pavichevich and wife Jovanka of Chicago at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Jovanka Popovich Pavichevich and Aleksandra Rebic at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo: Rebic collection.
 
 Good conversation between Serb patriots at the Chetnik Family Reunion in Milwaukee, Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
Miodrag Rajkovic and Mira Grubnic enjoying the 3rd Annual Chetnik Family
Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
Younger and Older mingling at the Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI
Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Serious conversations amid fun times at the 3rd Annual Chetnik Family Reunion
in Milwaukee, Wisconsin Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Perica Sovilj, WWII veteran and President of the Organization of Serbian Chetniks Ravna Gora, gives one of his inspiring speeches that provides a history lesson for
us all, during the 3rd Annual Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Proud Chetnik WWII veteran Perica Sovilj at the 3rd Annual Chetnik Family
Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Father Radomir and guest at the Chetnik Family Reunion in Milwaukee, WI Sept. 24, 2016. Photo by Aleksandra Rebic.
 
 Chetnik Family Reunion banner on display at St. Sava SOC in Milwaukee, WI
for the 3rd Annual Chetnik Family Reunion, along with flags and cross.
Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
 The beautiful St. Sava Serbian Orthodox Cathedral in Milwaukee, Wisconsin illuminated on a September night. Photo by Aleksandra Rebic Sept. 24, 2016.
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
*****