Friday, December 12, 2014

Rehabilitacija poslednjeg kralja - Princ Aleksandar traži vraćanje časti za sebe i oca Petra II / "Novosti" December 10, 2014


 
Petar Drugi sa suprugom i sinom Aleksandrom
 
 
Novosti
V. CRNJANSKI SPASOJEVIĆ
December 10, 2014
 
ADVOKATI prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića podneće u narednih desetak dana zahtev za rehabilitaciju kralja Petra Drugog i njegovog sina i njihovog klijenta - Aleksandra, potvrdio je, za “Novosti”, jedan od kraljevskih zastupnika Đorđe Đukić.
 
- Koliko smo shvatili, biće to samo formalna rehabilitacija, po kratkom postupku - kaže Đukić. - Do sada nismo podnosili zahtev zato što smo verovali da je zakonska rehabilitacija već završena kada je Zakonom iz 2001. ukinut Ukaz Predsedništva Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 8. marta 1947.
 
Tim Ukazom je porodici Karađorđević oduzeto državljanstvo i imovina. Agencija za restituciju se, međutim, pozvala na Zakon o restituciji koji je decidan - da bi nekome bila vraćena imovina neophodno je da dostavi pravosnažno rešenje o sudskoj rehabilitaciji. To se odnosi na sve građane, pa i na kraljevsku porodicu. Zato su sudski već rehabilitovani kraljica Marija i njeni sinovi, prinčevi Tomislav i Andrej, kao i knez Pavle i kneginja Olga.
 
Agencija je još 10. oktobra dostavila advokatima Karađorđevića Nalog za dopunu zahteva za restituciju, u kojima im, između ostalog, traži dokaze o rehabilitaciji kralja Petra, princa Aleksandra, kao i prinčeva Tomislava, Andreja i kraljice Marije. I dok u nadležnom Višem sudu u Beogradu tvrde da je Agencija dala rok mesec dana, i da je on već istekao, Đukić kaže da roka nema, ali da će se zahtev pred sudom naći ubrzo.

Agencija za restituciju je u nalogu tražila i da im bude dostavljen izvod iz javnog registra u kojem su upisane pokretne stvari čije se vraćanje traži, zatim uverenje o identifikaciji iz starog premere katastarskih parcela, dokaz o pravu svojine članova dinastije Karađorđević za sve nepokretnosti na području opštine Kučevo, kopiju plana za katastarske parcele u Sokobanji. U vezi sa zahtevom za vraćanje rudnika, tražili su rešenje o nasleđivanju doneto u ostavinskom postupku iza smrti kralja Aleksandra Prvog, koje se odnose i na rudarska prava i rudarske terene. Traženo je i preciziranje zahteva u vezi sa vraćanjem nekretnina u Topoli.

I dok su imovinu kralja Aleksandra nasledila sva trojica sinova, imovinu kraljice Marije, po testamentu, nasleđuju samo potomci prinčeva Andreja i Tomislava. Kako je kraljica navela u testamentu od 24. februara 1960, svom najstarijem sinu, kralju Petru Drugom, nije ostavila ništa, jer “on već prima odgovarajuće provizije iz drugih izvora”, a i ona mu je “tokom života poklonila lične posede velike vrednosti”.

“ROLS-ROJS” ČUVA GARDA

MADA su iz Agencije za restituciju već stigle naznake da jedan deo nekretnina i pokretnosti, pre svega Beli dvor, neće biti vraćeni jer su zakonom zaštićeni kao kulturna dobra, Karađorđevići se pitaju da li su baš sve pokretnosti zaštićena dobra. Deca kneza Pavla, kneginja Jelisaveta i knez Aleksandar, tražili su “rols-rojs” svog oca, koji se nalazi u garaži Doma garde na Topčideru, verujući da on ne može biti zaštićeno kulturno dobro.


http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:523591-Rehabilitacija-poslednjeg-kralja


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment