Wednesday, September 26, 2018

CROWN PRINCE ALEXANDER of SERBIA ATTENDS OPERATION HALYARD COMMEMORATION IN PRANJANI September 22, 2018 / ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР ПРИСУСТВУВОВАО КОМЕМОРАЦИЈИ ПОВОДОМ ОПЕРАЦИЈЕ ХАЛИЈАРД У ПРАЊАНИМА

www.royalfamily.org
September 22, 2018

CROWN PRINCE ALEXANDER of SERBIA ATTENDS OPERATION HALYARD COMMEMORATION IN PRANJANI September 22, 2018


HRH Crown Prince Alexander and Mr Branko Terzic, Privy Council, in front of the monument honouring the Halyard Mission at Galovica Field in Pranjani, Serbia September 22, 2018.

His Royal Highness Crown Prince Alexander, accompanied by Hon. Branko Terzic, member of the Privy Council, laid a wreath today at Galovica Field near Pranjani. This is where Operation Halyard took place, the biggest Allied airlift operation behind enemy lines during World War II.

The ceremony was also attended by Mrs Maja Gojkovic, Speaker of the Parliament of Serbia, HE Mr. Kyle Scott, the United States Ambassador to Serbia, HE Mr. Tomáš Kuchta Ambassador of the Czech Republic, HE Mrs Kathleen Csaba Ambassador of Canada, representatives of the Army of Serbia and numerous citizens.


During Operation Halyard in 1944, several hundred United States airmen and several dozen British airmen, together with air crews from Russia, France and other Allied countries were taken to freedom from an improvised airstrip in the Village of Pranjani near Gornji Milanovac in a joint operation conducted by Serbian villagers, the Yugoslav Army in the Homeland, and the American Office of Strategic Services (OSS).


“Thanks to the Minister of the Army of the Kingdom of Yugoslavia, General Dragoljub [Draza] Mihailovich, as well as to my father, King Peter II, Allied airmen were saved from certain death. The Serbian people, who cherish freedom as the greatest value and have always showed that, even in the most difficult moments in history, will not give up on this ideal. That is why preserving the memory of Operation Halyard is very important to all of us, to remind us of the glorious moments of our past, pointing us to the right direction that we should take in the future.” – said the Crown Prince addressing those present.


United States President Harry S. Truman decorated posthumously General Draza Mihailovic with the Legion of Merit for his support of the Allied forces and contribution to victory in World War II.http://www.royalfamily.org/crown-prince-alexander-attends-the-operation-halyard-commemoration-in-pranjani/

*****

www.royalfamily.org
September 22, 2018

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК АЛЕКСАНДАР ПРИСУСТВУВОВАО КОМЕМОРАЦИЈИ ПОВОДОМ ОПЕРАЦИЈЕ ХАЛИЈАРД У ПРАЊАНИМАЊ.К.В. Престолонаследник Александар и г-дин Бранко Терзић, члан Крунског већа, испред споменика у част Мисије Халијард на Галовћа пољу September 22, 2018.

Његово Краљевско Височанство Престолонаследник Александар, у пратњи г-дина Бранка Терзића, члан Крунског већа, данас је положио венац на Галовића пољу код Прањана. На том месту одиграла се Операција Халијард, највећа операција ваздушног спасасвања иза савезничких линија у Другом светском рату.

Свечаности су присуствовали и Њ.Е. г-ђа Маја Гојковић, председница Народне скупштине Србије, Њ.Е. г-дин Кајл Скот, амбасадор Сједињених Држава у Србији, Њ.Е. г-дин Томаш Кучта, амбасадор Чешке Републике и Њ.Е. г-ђа Кетлин Чаба, амбасадор Канаде, представници Војске Србије и бројни грађани.


Током Операције Халијард 1944. године, неколико стотина пилота Сједињених Држава и неколико десетина британских пилота, заједно са ваздухопловним посадама из Русије, Француске и других савезничких земаља, транспортоване су на слободну територију са импровизоване писте у селу Прањани код Горњег Милановца, у заједничкој операцији српских сељака, Југословенске војске у отаџбини и Америчке канцеларије за стратешке услуге (ОСС).


„Захваљујући министру војном владе Краљевине Југославије, генералу Драгољубу Михаиловићу, као и мом оцу, Краљу Петру II, савезнички авијатичари спасли су се сигурне смрти. Српски народ цени слободу као највећу вредност и показао је да и у најтежим тренуцима своје историје од тог идеала не осустаје. Зато је чување сећања на Мисију Халијард веома важно за све нас, како би нас подсетило на блиставе тренутке наше прошлости, указујући нам правац којим треба да идемо и у будућности“ – рекао је Престолонаследник у свом обраћању.


Председник Сједињених Америчких Држава Хари Труман постхумно је одликовао генерала Драгољуба Михаиловића Легијом заслуга за подршку савезничким снагама и допринос победи у Другом светском рату.

http://www.royalfamily.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83-3/?lang=cir


**********

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment