Tuesday, January 18, 2011

Serbia's communists succeed in delaying January 28th, 2011 Mihailovich rehabilitation hearing / SUBNOR appealing Belgrade's Higher Court ruling in December 2010 that Titoist not be allowed to testify / Процес Дражине рехабилитације обустављен је до даљњег.Aleksandra's Note: The next hearing in the legal proceedings surrounding the "rehabilitation" of General Dragoljub Draza Mihailovich was set to go on January 28, 2011 in the Higher Court in Belgrade, Serbia. At the last hearing in December of 2010, the Higher Court denied the demand made by SUBNOR [Union of War Veterans of the National Liberation War of Serbia] (read: Yugoslav communists, otherwise known as "Partisans") that a Titoist be allowed to testify as to why General Mihailovich must not be "rehabilitated". SUBNOR did not accept that ruling. They are appealing. The matter is now going to the Appellate court to determine whether or not the Titoist should be allowed to testify against rehabilitating Mihailovich. Thus, resuming the Rehabilitation hearings in the Higher Court is being postponed until that decision is made.

I completely understand and respect that the law is the law and that certain procedures have to be followed in order for any legal proceeding to be valid and binding. But I also know that more often than not, whenever communists and the law cross paths, there is no more law.

And if the communists win, there certainly will not be justice.

Let us hope, more importantly let us pray, that despite this "diversion" in the "Rehabilitation" process, the forces of good in Serbia will ultimately prevail.

Below you will find various pieces of information, in both Serbian and English, that expand on this development. You will also find an image that speaks a thousand words.

Sincerely,

Aleksandra Rebic

МИЛОСЛАВ САМАРЏИЋ:

Процес Дражине рехабилитације обустављен је до даљњег.

Ово су ми данас јавили из Српског либералног савета, који је, у име свих подносилаца захтева, највише радио на оперативним пословима, поред наравно адвокатске канцеларије Живановић.

Разлог: уважена је жалба Субнора [Савез удружења бораца народноослободилачког рата Србије]  што суд није прихватио да сведочи један њихов члан - Ристо Вуковић, партизан из Црне Горе, потом припадник Титове полиције.

Зато је наложено да се ствар пребаци на Апелациони суд, који треба да одлучи о захтеву Субнора.

Тек после изјашњавања Апелационог суда, процес рехабилитације може се наставити.


http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?t=17323&postdays=0&postorder=asc&start=90

*****

THE FOLLOWING IS FROM THE SUBNOR WEBSITE

http://www.subnor.org.rs/

SUBNOR OF SERBIA
(1948 - 2008)


The founding congress of the Union of War Veterans of the National Liberation War of Serbia was held in Belgrade, on May 9th, 1948. This meeting demarked the end of organizing of National Liberation War soldiers in Serbia and defined their mission in peacetime: preservation of war heritage for the liberation of the country, participation in the reconstruction, protection of disabled veterans and families of killed soldiers, cooperation with related foreign organizations.

In the year 1948, SUBNOR had 260.000 members. Nowadays, this organization gathers 133.427 soldiers of the National Liberation War, disabled veterans, descendants, young soldiers, followers, peacetime disabled veterans, reserve and active officers and policemen.

During the fourth congress of the War Veterans Union of the National Liberation War of Yugoslavia (Belgrade, June 29th - July the first, 1961) a decision was made about the uniting of three, until that time, independent organizations: Union of War Veterans of the National Liberation of Yugoslavia, Union of Disabled Veterans and Association of reserve and noncommissioned officers, into one unique organization. Since then, the War Veterans Union of Serbia was known under the name of SUBNOR of Serbia. During 60 years of fruitful work, SUBNOR has been organizing expositions, literary-journalistic congresses, erecting of monuments, issuing of historical and literary works etc. More than 300 books on various subjects were awarded and praised at "Dragojlo Dudic" contest.

SUBNOR is a member of the World Federation of Veterans (FMAC), and the International Federation of Resistance Movements (FIR). It has been collaborating with War Veterans Organizations in more than 40 countries.

This year, SUBNOR was hold, especially in bigger cities, solemn academies with the participation of veterans, citizens, friends and sympathizers of the National Liberation War. The main office of the SUBNOR of Serbia is located in Belgrade, 9/IV Savski trg Street.

President Slavko Popovic, GeneralСУБНОР СРБИЈЕ
(1948 - 2008)


Оснивачки конгрес Савеза бораца Народноослободилачког рата Србије одржан је у Београду, 9. маја 1948. године. Оснивачки конгрес је означио завршетак организовања бораца НОР - а у Србији и одредио њихове задатке у мирнодопским условима: очување тековина борбе за ослобођење земље, учешће у обнови и изградљи земље, заштита инвалида и породица погинулих, сарадња са сродним организацијама у иностранству.

Године 1948. СУБНОР је имао 260.000 чланова, а данас чланство чини 133.427 бораца НОР - а, ратних војних инвалида, потомака, младих бораца, поштовалаца, мирнодопских ратних инвалида, резервних војних старешина, активних официра и припадника МУП - а.

Четврти конгрес Савеза бораца НОР - а Југославије (Београд, 29. јуни - 1. jул 1961. године) донео је одлуку о удруживању три до тада самосталне организације:

Савеза бораца НОР - а Југославије, Савеза ратних војних инвалида и Удружења резервних официра и подофицира у јединствену организацију. Од тада, организација бораца НОР - а Србије носи име СУБНОР Србије које је задржала до данас.

У току шездесет година плодног рада СУБНОР је био иницијатор подизања споменика, организовања изложби, покретања књижевно - публицистичких конгреса, издавања књига са историјском и књижевном тематиком итд. На конкурсу „Драгојло Дудић“ награђено је и похваљено преко 300 књига најразноврсније тематике.

СУБНОР је члан Светске федерације бивших бораца (РМАС), Међународне организације покрета отпора (Р1В) и сарађује са оргамизацијама ратних ветерана у четрдесетак земаља.

Ове године СУБНОР ће одржати свечане академије, посебно у већим градовима, уз учешће бораца и грађана, пријатеља и симпатизера НОБ - а.

Седиште СУБНОР - а Србије је у Београду, улица Савски трг 6р. 9 / IV.

Председник Славко Поповић, генерал


THE FOLLOWING IS THE SUBNOR LETTER SENT TO SERBIA'S PRESIDENT BORIS TADIC IN SEPTEMBER OF 2010, PRIOR TO THE DATE OF THE FIRST HEARING IN THE GENERAL MIHAILOVICH REHABILITATION LEGAL PROCEEDINGS:

Београд, 6. септамбра 2010.

ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Господину Борису Тадић

Поштовани,

Обраћамо Вам се у име Савеза удружења бораца народноослободилачког рата Србије, организације која броји више од 100.000 по закону регистрованих чланова поводом заказане јавне расправе о предлогу за рехабилитацију генерала Драгoљуба-Драже Михаиловића, вође четничког покрета 1941-1945. у Југославији. Расправа је заказана пред Вишим судом у Београду за 16. септембар 2010.г. О овом питању смо до сада наведеном суду и највишим државним органима и личностима опширно и образложено писали захтевајући да се тај предлог у интересу истине и Србије судски одбаци. Претпостављамо како би светска и наша демократска антифашистичка јавност реаговала када би нпр. Норвешка рехабилитовала Квислинга, Француска маршала Петена, Хрватска Павелића, Мађарска Хортија итд.

Остајући при нашој и општој оцени стручне и антифашистичке јавности, поново наглашавамо да би рехабилитација ген. Михаиловића правно и политички била неприхватљив чин на велику штету угледа Србије као припадника антифашистичке коалиције и да нема ни моралног утемељења да се вођа четничког покрета прогласи за антифашисту и борца против фашистичког окупатора. Убеђени смо да би његова евентуална рехабилитација допринела продубљивању политичких и међунационалних подела и раскола у Србији, повредила успомене на више од 300.000 бораца НОВ и ПОЈ погинулих у четворогодишњој борби за ослобођење окупиране земље и преко милион жртава фашистичког терора. Она би била изазов државама бивше Југославије као окупационог простора у коме су деловали четници, да осуде Србију и рехабилитују своје злочиначке ратне вође, а антифашистичком Старом континенту разлог више за успоравање европских интеграција Србије.

Указујући водећим политичким органима и личностима у Србији на штетне последице евентуалне рехабилитације генерала Михаиловића, ми поново наглашавамо да је Закон који то омогућава израз политичке самовоље и осионости потомака и следбеника сарадника окупатора и неонацистичких снага у Србији. Кршења Устава и међународних конвенција о кажњавању ратних злочинаца представља веома неодговоран и недозвољен правни и политички чин, и опасну игру у веома запаљивом политичком амбијенту.

Борцима народноослободилчког рата и антифашистичкој јавности Србије нису разумљиви и схватљиви разлози због којих се нова плуралистичка демократска власт непрекидно обрачунава са народноослободилачким покретом Србије и рехабилитује ратне злочинце и сарадњу са фашистичким окупатором за врема Другог светског рата у Србији. Који су прави разлози и суштински пориви и где се они налазе, да се свакодневно грубо и дрско фалсификује и прекраја историја и историјска истина омаловажава, поништава и прља народно ослободилачка борба и не признаје допринос који је дао народноослободилачки партизански покрет Србије у победи Антифашистичке коалиције у Другом светском рату који је од савезника одавно признат. Подсећамо да је ген. Михаиловић на јавном судском процесу 1946.г. осуђен на основу личног признања и изведених доказа за сарадњу са окупатором и извршене ратне злочине четника под његовом командом.

У име те историјске истине и антифашистичке Србије позивамо Вас да заложите свој политички углед и морални кредибилитет да се онемогући рехабилитација ген. Михаиловића и других ратних злочинаца и сарадника окупатора и прекине фалсификовање историје наше антифашистичке борбе и спречи још једна велика црна мрља на образу нове демократске и антифашистичке Србије.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА


проф.др Миодраг Зечевић 

____________________
*********If you would like to reach me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com*****

No comments:

Post a Comment