Friday, April 05, 2013

Rešenje i Žalba Mart 2013 Beograd / U vezi rehabilitaciju MihailovićaDokumenti su vlasništvo Srpskog liberalnog saveta

Kliknite na svaku "sliku" da vidite bolje.


*****


Rešenje Višeg suda [Mart 6, 2013] u Beogradu koje je doneto
 po našoj žalbi protiv rešenja o utvrđenju datuma smrti D. Mihailovića.

Rešenje Višeg suda u Beogradu March 6, 2013 SLS Page 1 of 2

Rešenje Višeg suda u Beogradu March 6, 2013 SLS Page 2 of 2

*****

Žalba protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Reh. 69/10
kojim je postupak za rehabilitaciju D. Mihailovića
prekinut do pravnosnažnog okončanja postupka R2-31/12
koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.


Žalba protiv rešenja Višeg suda u Beogradu / March 21, 2013 SLS Page 1 of 3


Žalba protiv rešenja Višeg suda u Beogradu / March 21, 2013 SLS Page 2 of 3Žalba protiv rešenja Višeg suda u Beogradu / March 21, 2013 SLS Page 3 of 3

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment