Sunday, March 22, 2015

VIDEO [Serbian/English] - Нових шест епизода документарне ТВ серије ''Краљевина Југославија у Другом светском рату'' - епизоде 7-12 - од данас можете погледати на Вимеу. / The Kingdom of Yugoslavia in World War Two - Episodes 7-12 now available!The Kingdom of Yugoslavia in World War Two - Episodes 7-12 - Teaser
from Miloslav Samardzic on Vimeo.

Description of the events based on the latest historical discoveries.
 
Forty interlocutors, interviewed in Serbia, Slovenia, Italy, Canada, USA and the UK. Plenty of documentary war footage, the majority of which shown for the first time. Filmed in event locations visible on actual war photographs.
 
Country: Serbia. Year: 2015 Language: Serbian and English. 30 minutes per episode.
 
Опис догађаја на основу најновијих историјских открића. Четрдесет саговорника, интервјуисаних у Србији, Словенији, Италији, Канади, Америци и Великој Британији. Обиље документарних ратних снимака, од којих се многи приказују премијерно. Сцене снимљене на местима дешавања, поред објеката који се виде на ратним фотографијама. Земља: Србија. Година: 2014. Језик: српски и енглески. 30 минута по епизоди.
 
Документарац Краљевина ЈУ у 2. светском рату на Вимеу
 
Нових шест епизода документарне ТВ серије ''Краљевина Југославија у Другом светском рату'' - епизоде 7-12 - од данас можете погледати на Вимеу.
 
Трејлер и осму епизоду можете погледати бесплатно, пратећи сајт посвећен документарцу:
 
 
На овом сајту можете сазнати више о целом пројекту.
 
Свих шест епизода можете изнајмити за 14,99 долара или купити за 24,99 долара.
 
Могу се изнајмљивати или куповати и појединачне епизоде, по цени од 1,99 односно 4,99 долара.
 
Надамо се да ћете бити задовољни нашим радом.
 
У име екипе документарца,
Милослав Самарџић, аутор
 
 
 
 
Episode 7: The Final Chetnik Offensive Against The Axis
 
September 1944, in the West (Italy) are the Western Allies, in the East (Romania and Bulgaria) is the Red Army. The Yugoslav Army, known as the Chetniks, attacked the Germans and Ustashi in Serbia and Bosnia and Herzegovina, anticipating the arrival of the Western Allies. However, the Chetniks were attacked from behind by the armed wing of the illegal Communist Party, known as the Partisans ...
 
Септембар 1944. На западу (Италија) су Западни савезници, а на истоку (Румунија и Бугарска) Црвена армија. Југословенска војска, позната под именом четници, напада Немце и усташе у Србији, Босни и Херцеговини, очекујући долазак Западних савезника. Међутим, четнике са леђа нападају оружане формације илегалне Комунистичке партије, познате под именом партизани...

Episode 8: King Peter, Churchill and Roosevelt

September 12th 1944, the Supreme Commander of the Yugoslav Army, King Peter II Karadjordjevich, via Radio London urged his army to put themselves under the command of the Communists – whose first war aim was to depose the King and to destroy his army!

Why did the King do that?

How did his soldiers react to that? (their exclusive interviews included)

Film of King Peter’s visit to President Roosevelt in the White House ... The “Euro In” festival in Novi Sad, December 2014 awarded this episode as being of particular historical importance.

Дванаести септембар 1944. Врховни командант Југословенске војске, краљ Петар Други Карађорђевић, преко Радио Лондона позива своју војску да стане под команду комуниста - којима је први ратни циљ управо ликвидација краља и његове војску. Зашто је краљ то учинио? Како су реаговали његови војници (њихови ексклузивни интервјуи)? Звучни видео запис краљеве посете председнику Рузвелту у Белој кући... Ова епизода је на Евро ин фесту у Новом Саду децембра 2014. награђена као остварење од посебног иситориографског значаја.

Episode 9: In the Whirlwind

Why did the British Prime Minister Churchill force the Yugoslav King to give a speech on September 12th 1944?

Why did the BBC praise the Partisans from 1943 onwards?

What did British officers who spent the war with the Chetniks: Major Archie Jack and Michael Lees say about that?

What the modern British historian Heather Williams said on this subject?

What was the truth concerning British Communist members (James Klugmann, Kim Philby, Anthony Blunt...) embedded in British secret service SOE?

Why did British and American liaison officers to the Yugoslav Army High Command clash?

Зашто је британски премијер Черчил присилио југословенског краља да одржи говор од 12. септембра 1944? Зашто је Би-Би-Си још од 1943. године хвалио партизане? Шта о томе кажу британски официри који су провели рат са четницима, мајори Арчи Џек и Мајкл Лиз? Какво је објашњење савремене британске историчарке Хедер Вилијамс? Шта је истина о члановима Комунистичке партије Енглеске (Џејмс Клугман, Ким Филби, Ентони Блант...) убаченим у бритнаску тајну службу СОЕ? Зашто су се у четничкој Врховној команди сукобили британски и амерички официри за везу?

Episode 10: McDowell Against Stalin

Kingdom of Yugoslavia, the late summer and early fall of 1944.

The US intelligence service OSS (later the CIA) sent Mission Ranger to the Supreme Command of the Yugoslav Army (the Chetniks).

Who was Colonel Robert McDowell, Head of the Mission Ranger?

What was the purpose of the Mission, and what did its members report after visiting Chetnik held territory?

Why was the German offer to surrender their Balkans troops to Mission Ranger and the Chetniks not accepted?

Why did Allied aircraft bomb Serbian cities as if they were part of the Axis, and treat cities of the Independent State of Croatia (NDH) as if they were Allied?

Краљевина Југославија, касног лета и ране јесени 1944. године. Америчка обавештајна служба ОСС (потоња ЦИА) шаље у Врховну команду Југословенске војске (четници) Мисију ''Ренџер''. Ко је био пуковник др Роберт Мекдауел, шеф Мисије ''Ренџер''? Шта је био циљ Мисије и шта су извештавали њени чланови после обиласка слободне територије? Зашто није прихваћена понуда Немаца на Балкану да се предају Мисији ''Ренџер'' и четницима? Зашто су савезнички авиони бомбардовали српске градове као да су немачки, а градове у ''Независној Држави Хрватској'' као да су савезнички?

Episode 11: Red Army Invades

Lieutenant Kramer, the fifth member of Mission Ranger was the only American officer captured by the Red Army during WW2.

How Lieutenant Kramer saved himself and why he had to flee from Italy?

How the Chetniks liberated Krushevac from the Germans.

The battle between the Chetniks and the Red Army in Krushevac and the air battle between the Red Army and the Western Allies over Nish.

In the final stages of the war, why did Roosevelt’s relations with Churchill deteriorate and improve with Stalin?

Одисеја поручника Крамера, петог члана Мисије ''Ренџер'': био је једини амерички официр ког је заробила Црвена армија. Како се спасао поручник Крамер и зашто је после тога морао да бежи и из Италије? Како су четници ослободили Крушевац од Немаца? Борба четника и Црвене армије код Крушевца и ваздушна борба Црвене армије и Западних савезника код Ниша. Зашто је Рузвелт у последњој фази рата био у лошим односима са Черчилом, а у добрим односима са Стаљином?

Episode 12: Battle for Democracy

Why were the nations of Eastern Europe - Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia allied to the Western allies – given over to the Communists?

Archival sound film of President Benesh of Czechoslovakia’s visit to President Roosevelt in the White House and recordings of the New York parade held in honour of the Poles.

Why did the Foreign Office ask General Drazha Mihailovich and the Chetniks to perform a task “which they certainly will not be able to perform” and to use it as an alibi for the shifting of the support to the Communists?

Зашто су државе Источне Европе, које су припадале Западним савезницима - Пољска, Чехословачка и Југославија - препуштене комунистима? Архивски звучни филмови о посети председника Чехословачке Бенеша председнику Рузвелту у Белој кући и снимци параде у част Пољака у Њујорку. Зашто је Форин офис тражио да се од генерала Драже Михаиловића и четника захтева извођење задатка ''који са сигурношћу неће моћи да изведу'', да би се то употребило као алиби за подршку комунистима?


https://vimeo.com/122335491#share

https://vimeo.com/ondemand/kingdomofyuinwwii0712

http://kingdom-of-yugoslavia-in-ww2.com/en/

*****

If  you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment