Tuesday, October 20, 2015

Srpski liberalni savet porodica generala Milana Nedića pozivaju sve one koji poseduju bilo kakvu dokumentaciju iz perioda okupacije Srbije ( 1941-1944)


SRPSKI LIBERALNI SAVET
UZUN-MIRKOVA 3a
tel. 062 120 90 36
meil:
sls.seobe@hotmail.comSrpski liberalni savet porodica generala Milana Nedića pozivaju sve one koji poseduju bilo kakvu dokumentaciju iz perioda okupacije Srbije (1941-1944) da fotokopijudostave na meil sls.seobe@hotmail.com ili na adresu Srpskoga liberalnog saveta Uzun MIRKOVA 3a  11 000 Beograd.


Dostavljanjem spomenutih dokumenata pomoćićete do dolaska do istine o vremenu koje je na neki način formirala sudbinu Srbije pa i našu današnju sudbinu.


Kao predlagači unapred smo vam zahvalni za bilo koji dokument bez obzira dali je on pozitivan ili negativan po rehabilitaciju generala Nedića (molimo vas da dokumente koje budete poštom šlali budu isključivo kopije jer originale nismo u mogućnosti da vraćamo.)


U BGD
13.10.2015
Srpski liberalni savet i porodica NEDIĆ


*****


If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment