Sunday, June 17, 2018

SERBIA'S ROYAL COUPLE IN PRANJANI: DELIVERY OF MORE THAN $18,000 FOR “IVO ANDRIC” SCHOOL AND HALYARD MISSION MEMORIAL SERVICE / КРАЉЕВСКИ ПАР У ПРАЊАНИМА: ИСПОРУКА ПОМОЋИ ВРЕДНЕ ВИШЕ ОД 18.000 ДОЛАРА ШКОЛИ „ИВО АНДРИЋ“ И ПОЧАСТ УЧЕСНИЦИМА ОПЕРАЦИЈЕ ХАЛИЈАРД / May 28, 2018

www.royalfamily.org
May 28, 2018

SERBIA'S ROYAL COUPLE IN PRANJANI: DELIVERY OF MORE THAN $18,000 FOR “IVO ANDRIC” SCHOOL AND HALYARD MISSION MEMORIAL SERVICE


Galovica Field in Pranjani wreath laying ceremony May 2018

Their Royal Highnesses Crown Prince Alexander and Crown Princess Katherine together with Lifeline Chicago Humanitarian Organization members officially delivered the reconstructed kitchen and dining room to the primary school “Ivo Andric” from Pranjani. Their Royal Highnesses also attended a holy liturgy at the Church of the Lord of the Ascension and laid the wreaths on the monument at Galovica Field Memorial to the people who helped in the realization of the Halyard Mission.

The donation for the school, value more than 18,000 dollars was achieved thanks to Lifeline Chicago Humanitarian Organization whose patron is HRH Crown Princess Katherine, and Pittsburgh Tri State Area.

“I am very glad that we are here today with you in Pranjani. It is our special honor that we have our friends and donators from Lifeline Chicago here with us today. I’m happy to see that all the work has been done and that now you have a new school kitchen and the dining room, and all that thank to the Lifeline Chicago donation. I founded Lifeline with few friends 25 years ago in Chicago. For all these years many projects have been successfully done, we built new schools, kindergartens, we helped hospitals and homes for children without parental care. I am also glad that our people in the diaspora respect the tradition. Thank to Halyard Mission and saving the American pilots in the Second World War, we are returning back to Pranjani where everything started. Lifeline and its donors want to help this lovely people from this part of Serbia, whose kindness is remembered from the time of the Second World War. I am glad also that there are many people in diaspora who have a big heart, who want to help our country and who never forget their homeland. My husband HRH Crown Prince Alexander and I will continue to help as much as we can”, said HRH Crown Princess Katherine.

The official delivery was also attended by Mr. Zoran Pantovic, director of the primary school “Ivo Andric” from Pranjani, Mrs. Jadranka Dostanic, deputy of the Mayor of the Municipality Gornji Milanovac, Lt. Col. John Cappello, President of the Halyard Mission Foundation, Serbian Chetnik Freedom Fighter Nick (Beli) Mihajlovich and Lifeline Chicago representatives – Dr. Milena Tatic Bajich, the President, Mrs. Sonja Ogrizovich, the Secretary and Mrs. Melanie Sever, the Treasurer of Lifeline Chicago.

The Halyard Operation that took place in 1944 was the largest rescue operation of downed American and Allied airmen in history. More than 500 U.S. airmen were rescued, cared for, and protected by the people of Pranjani and Gornji Milanovac area. The historic markers, written in Serbian and English, give through pictures a brief insight into this incredible chapter in the history of World War II.http://www.royalfamily.org/royal-couple-in-pranjani-delivery-of-help-value-more-then-18000-for-ivo-andric-school-and-halyard-operation-memorial-service/

*****

www.royalfamily.org
May 28, 2018

КРАЉЕВСКИ ПАР У ПРАЊАНИМА: ИСПОРУКА ПОМОЋИ ВРЕДНЕ ВИШЕ ОД 18.000 ДОЛАРА ШКОЛИ „ИВО АНДРИЋ“ И ПОЧАСТ УЧЕСНИЦИМА ОПЕРАЦИЈЕ ХАЛИЈАРД

Полагање венаца на Галовића пољу 2018

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина заједно са представницима хуманитарне организације Лајфлајн Чикаго предали су обновљену кухињу и трпезарију основној школи „Иво Андрић” у Прањанима. Њихова Краљевска Височанства такође су присуствовала светој литургији у цркви Светог вазнесења господњег и положили венце на споменик на Галовића пољу посвећен свима који су помогли извођење операције Халијард.

Донација школи вредна више од 18.000 америчких долара реализована је захваљујући хуманитарној организацији Лајфлајн Чикаго, којој је покровитељ Њ.К.В. Принцеза Катарина, и „Три-стате“ област Питсбурга.

„Драго ми је да смо данас са вама у Прањанима. Данас имамо велику част да су са нама и наши пријатељи и донатори из организације Лајфлајн Чикаго. Срећна сам што видим да је вредан рад и труд уродио плодом и да данас имате нову школску кухињу и трпезарију, а све због донације Лајфлајн Чикаго. Ја сам основала ову хуманитарну организацију са неколико својих пријатеља пре 25 година у Чикагу. За све те године много је ствари урађено, изграђене су школе, вртићи, помагало се болницама и домовима за децу без родитеља. Драго ми је да наши људи у дијаспори поштују традицију и чувају своје обичаје. Захваљујући Хајлард мисији и спасавању америчких пилота у Другом светском рату ми се данас поново враћамо у Прањане где је све почело. И Лајфлајн и његови донатори желе да захвале и помогну дивним људима из овог краја чија је доброта остала упамћена у време Другог светског рата. Драго ми је да у дијаспори постоје људи великог срца који на сваки начин желе да помогну својој земљи и који нису заборавили своју домовину. Мој супруг Престолонаследник Александар и ја ћемо наставити да помажемо колико год можемо”, рекла је Принцеза Катарина.

Званичној испоруци су такође присуствовали г-дин Зоран Пантовић, директор основне школе „Иво Андрић“ из Прањана, г-ђа Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац, потпуковник Џон Капело, председник Фондације Операција Халијард, Ницк (Бели) Михаиловић, српски четник и борац за слободу, као и представници организације Лајфлајн Чикаго – др Милена Татић Бајић, председник, г-ђа Соња Огризовић, секретар и г-ђа Мелани Север, благајник ове организације.

Операција Халијард одиграла се 1944. и била је највећа операција спасавања оборених америчких и савезничких пилота у историји. Више од 500 америчких и савезничких авијатичара је спасено, збринуто и заштићено од стране народа из Прањана и околине Горњег Милановца. Историјска обележја, исписана на српском и енглеском, кроз слике и сведочења дају увид у ово невероватно поглавље историје Другог светског рата.http://www.royalfamily.org/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE/?lang=cir

______________________________________________________________

Galovica Field in Pranjani wreath laying ceremony May 2018

Полагање венаца на Галовића пољу

*****

The official delivery of help for the school “Ivo Andric“ in Pranjani

Званична предаја помоћи ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима

www.royalfamily.org
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****


No comments:

Post a Comment