Sunday, June 08, 2014

Nastavak rehabilitacije Mihailovića u septembru [2014] / "RTS - Radio-Televizija Srbije" June 6, 2014
RTS - Radio-Televizija Srbije
June 6, 2014

Pošto je Više javno tužilaštvo zatražilo uvid u spise predmeta, proces rehabilitacije Draže Mihailovića biće nastavljen u 18 septembra [2014].

Na današnjem ročištu ponovo se nisu pojavili Mihailovićev unuk Vojislav Mihajlović i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, koji su jedni od pokretača procesa rehabilitacije, prenosi Beta.

Kako je rečeno u Višem sudu, s obzirom da se oni po drugi put nisu odazvali pozivu, sud je odlučio da se njihova svedočenja izuzmu iz dokaza i neće ih više pozivati.

Zahtev za rehabilitaciju su 2006. godine podneli Vojislav Mihailović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini.

Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta sva građanska prava.

Postupak za rehabilitaciju je počeo 16. septembra 2010. godine.

Sa postupkom se do sada dva puta zastajalo. Prvi put se čekalo utvrđivanje tačnog dana streljanja Mihailovića, a drugi put zbog krivičnih prijava za lažno svedočenje protiv dva svedoka koje je podneo Savez antifašista Srbije.

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu kao datum Mihailovićeve smrti utvrđen je 17. jul 1946. godine.


http://ртс.срб/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1617520/Nastavak+rehabilitacije+Mihailovi%C4%87a+u+septembru.html?tts=yes


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment