Tuesday, June 10, 2014

Tužilaštvo odložilo Dražinu rehabilitaciju / "Novosti" June 7, 2014

Novosti
E. Radosavljević
June 7, 2014

Posle osmogodišnjeg postupka za vraćanje časti vođi ravnogorskog pokreta, Više tužilaštvo juče u Beogradu tražilo da se umeša.

General Mihailović na suđenju u Beogradu održanom u leto 1946. godine
 
UMESTO da se osmogodišnji postupak rehabilitacije komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića juče okonča u Višem sudu u Beogradu, kako je i bilo planirano, punu sudnicu advokata i njegovih sledbenika, dočekalo je iznenađenje - tužilaštvo je prvi put tražilo da se umeša u ovaj process!
 
Advokat Zoran Živanović, koji je i podneo predlog da se Čiči zbog nepravičnog suđenja vrate čast i ugled, podsetio je da je Apelacioni sud zauzeo stav da je rehabilitacija jednostranački postupak, u kome nema mesta za umešača.
 
- Prema Zakonu o parničnom postupku - usprotivio se odmah Živanović - umešač može da uđe u spor ako ima interes da neka strana uspe u njemu. Ako je tužilac na našoj strani, mi mu zahvaljujemo, ali smatramo da to nije potrebno, a ako je na suprotnoj, onda se protivimo.
 
I Oliver Antić, profesor Pravnog fakulteta, koji se pridružio zahtevu za rehabilitaciju bio je „protiv“. Prema njegovim rečima, zahtev Višeg tužilaštva u Beogradu predstavlja zloupotrebu procesnih prava, koja je usmerena na odugovlačenje postupka.
 
Predsednik veća sudija Aleksandar Ivanović dao je potom reč i zameniku tužioca Goranu Rašiću da usmeno izloži svoj zahtev. Rašić je objasnio da je „Javno tužilaštvo našlo da postoji interes da prati postupak, bez namere da se pripoji jednoj ili drugoj strani“.
 
Ovo obrazloženje tužioca isprovociralo je desetak starina koji ne propuštaju ročišta za rehabilitaciju. Jedni su pitali gde je bio osam godina, a drugi sugerisali da postupak može da prati iz publike, a ne da ga odugovlači.
 
Sudija Ivanović podsetio je zatim da se ovaj postupak sudi po starom zakonu i da je zbog toga jednostranački. Rekao je i da je sud izveo nekoliko stotina dokaza koji su do sada bili predloženi, i da predlagači rehabilitacije ne predlažu izvođenje novih dokaza. I zamenik tužioca Rašić, koji se juče pojavio prvi put u sudnici, rekao je da nema novih predloga, ali da ne može odmah da se izjasni da li će tražiti uvid u spise predmeta.
 
Jučerašnje ročište je odloženo, a novo je zakazano za 18. septembar. U međuvrememnu, sud bi trebalo da odluči i da li tužilaštvo uopšte može da ima neku ulogu u ovom postupku.
 
CILJ SATANIZACIJA
 
Iskaz Slobodana Đurića, predsednika Udruženja političkih zatvorenika i žrtava komunizma, koji je takođe tražio da Draži vrate čast i ugled, pao je juče u drugi plan. On je ispričao kako je cilj ondašnjih vlasti bio da se Mihailović satanizuje, da ne bude razlike, kako je objasnio, „između njega i Ante Pavelića“.
 
Sud je juče odustao od svedočenja Vojislava Mihailovića, Smilje Avramov i Milisava Samardžića koji su takođe tražili rehabilitaciju, ali se nisu pojavili ni na jednom ročištu, uprkos tome što su bili uredno pozivani.
 
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
*****

No comments:

Post a Comment