Tuesday, August 04, 2015

HRVATSKA - Država koja već dve decenije pompezno slavi progon preko 200.000 svojih gradjana... / Dusan T. Batakovic August 4/5 2015

 
"Može li se država koja već dve decenije pompezno slavi progon preko 200.000 svojih gradjana, praćen ubistvima blizu 2.000 ljudi, paljenjem i pljačkanjem njihove imovine, uopšte može smatrati evropskom
i civilizovanom?"
 
Dusan T. Batakovic
Avgust 2015
 
OLUJA Avgust 1995
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
*****

No comments:

Post a Comment