Saturday, November 09, 2019

Дража Михаиловић ипак добио улицу, али у Десимировцу / Draža Mihailović ipak dobio ulicu, ali u Desimirovcu / "Politika" Nov. 8, 2019

Politika
November 8, 2019
Autor: Brane Kartalović

Дража Михаиловић ипак добио улицу, али у Десимировцу

Скупштина Крагујевца усвојила предлог житеља Десимировца, па је вођа четничког покрета у Другом светском рату добио улицу у овом месту, не у самом граду.


Улица која је понела име команданта Југословенске војске у отаџбини
(Фото Б. Карталовић)


Kрагујевац – Поједини медији и даље извештавају да је Скупштина града прихватила иницијативу Покрета обнове Краљевине Србије да вођа четничког покрета у Другом светском рату Драгољуб Дража Михаиловић добије улицу у Крагујевцу – што није тачно. Разјашњења ради, одборници су на седници Скупштине града прошлог петка усвојили предлог житеља оближњег Десимировца, па је чича Дража добио улицу у овом месту, не у самом Крагујевцу, за шта се залагао ПОКС.
– Иницијатива Покрета обнове Краљевине Србије није могла да уђе у скупштинску процедуру због формалне мањкавости. Предлог је био начелан и у њему није била назначена конкретна улица коју треба да добије Михаиловић. У предлогу Месне заједнице Десимировац је тачно наведено која је улица у питању, што је, по процедури, еопходно – наводи Сузана Павловић, секретар Скупштине града.
Предлог да се команданту Југословенске краљевске војске у отаџбини додели улица, житељи Десимировца су преко месне заједнице упутили децембра 2018. године, а иницијатива ПОКС-а је на адресу Скупштине града Крагујевца стигла у априлу ове године.
– Иницијатива ПОКС-а може да уђе у редовну процедуру, чиме се отвара могућност да Драгољуб Михаиловић заиста добије улицу или трг у самом Крагујевцу, онако како је то ова организација предложила. За сада је Дражи Михаиловићу додељена улица у насељеном месту на територији града, како се то каже административним речником – објашњава Павловићева за „Политику”.
Десимировац је од Крагујевца удаљен десетак километара, а улица која је названа по четничком вођи званично носи назив Ђенерала Драже Михаиловића. У предлогу Десимировчана је назначено да је реч о улици број 4, која има следећи опис: „Улица почиње од улице 1, између к. п. 818 и к. п. 970/2, иде делом дуж к. п. 813, прелази на к. п. 775, на којој се завршава између к. п. 769/3 и к. п. 778/2, све у КО Десимировац.”
– То је прва лево после „Агрожикена” – објашњава нам заменик председника ПОКС-а Мирко Чикириз.

Draža u zatvoru jula 1946. (Фотодокументација Политике)
У разговору за „Политику” Чикириз инсистира на суштини иницијативе политичке организације коју представља.
– У овом случају је важна суштина јер је Крагујевац постао први већи град у Србији на чијој територији је једна улица названа по Драгољубу Михаиловићу. Тим чином је исправљена неправда према једној од најзначајнијих личности у историји Србије – наводи наш саговорник, иначе државни секретар у Министарству правде.
После реакције Крагујевчана, који су незадовољство одлуком Скупштине града исказали на друштвеним мрежама, огласио се и Савез удружења бораца Народноослободилачког рата. Субнор Крагујевца и Шумадије у саопштењу наводи: „Осуђујемо став одборника без обзира на идеолошку и политичку припадност јер су заборавили на жртве четничке каме.”*****

Politika
November 8, 2019
Autor: Brane Kartalović

Draža Mihailović ipak dobio ulicu, ali u Desimirovcu

Skupština Kragujevca usvojila predlog žitelja Desimirovca, pa je vođa četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu dobio ulicu u ovom mestu, ne u samom gradu.


Улица која је понела име команданта Југословенске војске у отаџбини
(Фото Б. Карталовић)


Kragujevac – Pojedini mediji i dalje izveštavaju da je Skupština grada prihvatila inicijativu Pokreta obnove Kraljevine Srbije da vođa četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu Dragoljub Draža Mihailović dobije ulicu u Kragujevcu – što nije tačno. Razjašnjenja radi, odbornici su na sednici Skupštine grada prošlog petka usvojili predlog žitelja obližnjeg Desimirovca, pa je čiča Draža dobio ulicu u ovom mestu, ne u samom Kragujevcu, za šta se zalagao POKS.
– Inicijativa Pokreta obnove Kraljevine Srbije nije mogla da uđe u skupštinsku proceduru zbog formalne manjkavosti. Predlog je bio načelan i u njemu nije bila naznačena konkretna ulica koju treba da dobije Mihailović. U predlogu Mesne zajednice Desimirovac je tačno navedeno koja je ulica u pitanju, što je, po proceduri, eophodno – navodi Suzana Pavlović, sekretar Skupštine grada.
Predlog da se komandantu Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini dodeli ulica, žitelji Desimirovca su preko mesne zajednice uputili decembra 2018. godine, a inicijativa POKS-a je na adresu Skupštine grada Kragujevca stigla u aprilu ove godine.
– Inicijativa POKS-a može da uđe u redovnu proceduru, čime se otvara mogućnost da Dragoljub Mihailović zaista dobije ulicu ili trg u samom Kragujevcu, onako kako je to ova organizacija predložila. Za sada je Draži Mihailoviću dodeljena ulica u naseljenom mestu na teritoriji grada, kako se to kaže administrativnim rečnikom – objašnjava Pavlovićeva za „Politiku”.
Desimirovac je od Kragujevca udaljen desetak kilometara, a ulica koja je nazvana po četničkom vođi zvanično nosi naziv Đenerala Draže Mihailovića. U predlogu Desimirovčana je naznačeno da je reč o ulici broj 4, koja ima sledeći opis: „Ulica počinje od ulice 1, između k. p. 818 i k. p. 970/2, ide delom duž k. p. 813, prelazi na k. p. 775, na kojoj se završava između k. p. 769/3 i k. p. 778/2, sve u KO Desimirovac.”
– To je prva levo posle „Agrožikena” – objašnjava nam zamenik predsednika POKS-a Mirko Čikiriz.
Draža u zatvoru jula 1946.(Fotodokumentacija Politike)

U razgovoru za „Politiku” Čikiriz insistira na suštini inicijative političke organizacije koju predstavlja.
– U ovom slučaju je važna suština jer je Kragujevac postao prvi veći grad u Srbiji na čijoj teritoriji je jedna ulica nazvana po Dragoljubu Mihailoviću. Tim činom je ispravljena nepravda prema jednoj od najznačajnijih ličnosti u istoriji Srbije – navodi naš sagovornik, inače državni sekretar u Ministarstvu pravde.
Posle reakcije Kragujevčana, koji su nezadovoljstvo odlukom Skupštine grada iskazali na društvenim mrežama, oglasio se i Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata. Subnor Kragujevca i Šumadije u saopštenju navodi: „Osuđujemo stav odbornika bez obzira na ideološku i političku pripadnost jer su zaboravili na žrtve četničke kame.”


*****
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
*****

No comments:

Post a Comment