Sunday, November 17, 2019

Рат „четника” и „партизана” у Крагујевцу / Rat „četnika” i „partizana” u Kragujevcu / "Politika" Nov. 16, 2019

Politika
Nov. 16, 2019
Аутор: Бране Карталовић

Рат „четника” и „партизана” у Крагујевцу

Одлука Скупштине града да се по Дражи Михаиловићу назове један сокак у Десимировцу, за коју су гласали и овдашњи социјалисти, обновила идеолошке сукобе из Другог светског рата и најавила трку за следећег главног коалиционог партнера СНС-а.Споменик Драгољубу Михаиловићу у Ивањици (Фото: Д. Урошевић)

Kрагујевац – Мала варница је недостајала да у Србији, и то у срцу Шумадије, поново букне непревазиђени идеолошки сукоб из Другог светског рата. Ту варницу је изазвала одлука Скупштине града Крагујевца да се по команданту Југословенске краљевске војске (у отаџбини), пуковнику Драгољубу Михаиловићу назове један сокак у десетак километара удаљеном Десимировцу.

За поменуту одлуку, донету првог новембра, гласали су и одборници Социјалистичке партије Србије, који се сада – под претњом кадровске „чистке”, која долази из самог врха странке – извињавају због „превида”. С друге стране, из редова једног од иницијатора предлога – Покрета обнове Краљевине Србије стиже порука и упозорење да ће уличну таблу са натписом „Ђенерала Драже Михаиловића”, када буде постављена, и „физички бранити”.


Иако узаврела политичка атмосфера не искључује и опцију „фронталног рата”, идеолошки наследници четника и партизана у Крагујевцу за сада се сукобљавају само вербално – саопштењима.


„У име свих нас упућујемо извињење свим учесницима НОБ-а, њиховим потомцима, антифашистима, левичарима, члановима и симпатизерима Социјалистичке партије Србије. Нема речи ни о каквој намери или идеолошком суноврату, јер је наш став да име Драгољуба Драже Михаиловића не треба ни да се помиње, а камоли да се једна улица назове по њему”, стоји у саопштењу крагујевачког одбора СПС-а, чије се руководство претходних дана суочило са незадовољством групе чланова ове странке.


– Приликом гласања направљен је пропуст техничке природе, јер је у предлогу било око 1.200 улица које треба да добију назив. Због тога се извињавамо нашим члановима и симпатизерима, али овом приликом желим да поручим да је у крагујевачком одбору социјалиста стање редовно, као и да иза мале групе незадовољних чланова стоје политички и материјални интереси појединаца из наших редова који учешће у власти виде само као прилику да се лично обогате – изјавио је за „Политику” Ивица Момчиловић, председник ГО СПС-а и заменик градоначелника Крагујевца.Споменик Јосипу Брозу Титу у Београду (Фото: Д. Јевремовић)

Представници монархистичке Србије били су далеко отворенији и конкретнији у својим јавним иступима.

„Физички ћемо спречити скидање табле са именом улице која је додељена Дражи Михаиловићу, јер тиме нећемо бранити само име српског хероја и најодликованијег нашег официра, већ и правни поредак државе. Скупштина града Крагујевца је једногласно донела легалну и легитимну одлуку да се генералу Дражи Михаиловићу додели улица у том граду, а то се мора поштовати, свидело се то некоме или не”, наведено је у саопштењу ПОКС-а.


– Уколико дође до покушаја скидања уличне табле са натписом „Ђенерала Драже Михаиловића”, када буде постављена, а хоће, ми ћемо то окарактерисати као још један покушај занемаривања и игнорисања правоснажне судске одлуке о рехабилитацији команданта Југословенске краљевске војске у отаџбини, као и закона о изједначавању четника и партизана, припадника два наша антифашистичка покрета. Уколико пак социјалисти прибегну својим револуционарним методама, и у својој противзаконитој и насилничкој намери, у ноћним сатима и у илегали, скину Дражину таблу, ми ћемо на исти начин скинути сваку Титову таблу која је у Србији остала – поручио је у разговору за наш лист Мирко Чикириз, заменик председника Покрета обнове Краљевине Србије и државни секретар у Министарству правде.


Сукоб „четника” и „партизана” у Крагујевцу, баштиника монархистичке и републиканске идеологије, који се данима надгорњавају на друштвеним мрежама, изазвао је озбиљне турбуленције и у политичком врху државе. Ко ће бити следећи главни коалициони партнер Српске напредне странке, само је једно од питања које је покренула одлука крагујевачке скупштине да се Драгољубу Дражи Михаиловићу додели улица на територији четвртог по величини града у земљи. Можда је то скривена порука социјалистима, чије представнике у Крагујевцу опомиње и страначки шеф Ивица Дачић, министар спољних послова, најављујући да ће њихов „превид” бити увршћен у дневни ред заседања Главног одбора Социјалистичке партије Србије.http://www.politika.rs/scc/clanak/442033/Rat-cetnika-i-partizana-u-Kragujevcu


*****

Politika
Nov. 16, 2019
Autor: Brane Kartalović

Rat „četnika” i „partizana” u Kragujevcu

Odluka Skupštine grada da se po Draži Mihailoviću nazove jedan sokak u Desimirovcu, za koju su glasali i ovdašnji socijalisti, obnovila ideološke sukobe iz Drugog svetskog rata i najavila trku za sledećeg glavnog koalicionog partnera SNS-a.


Споменик Драгољубу Михаиловићу у Ивањици (Фото: Д. Урошевић)

Kragujevac – Mala varnica je nedostajala da u Srbiji, i to u srcu Šumadije, ponovo bukne neprevaziđeni ideološki sukob iz Drugog svetskog rata. Tu varnicu je izazvala odluka Skupštine grada Kragujevca da se po komandantu Jugoslovenske kraljevske vojske (u otadžbini), pukovniku Dragoljubu Mihailoviću nazove jedan sokak u desetak kilometara udaljenom Desimirovcu.

Za pomenutu odluku, donetu prvog novembra, glasali su i odbornici Socijalističke partije Srbije, koji se sada – pod pretnjom kadrovske „čistke”, koja dolazi iz samog vrha stranke – izvinjavaju zbog „previda”. S druge strane, iz redova jednog od inicijatora predloga – Pokreta obnove Kraljevine Srbije stiže poruka i upozorenje da će uličnu tablu sa natpisom „Đenerala Draže Mihailovića”, kada bude postavljena, i „fizički braniti”.

Iako uzavrela politička atmosfera ne isključuje i opciju „frontalnog rata”, ideološki naslednici četnika i partizana u Kragujevcu za sada se sukobljavaju samo verbalno – saopštenjima.


„U ime svih nas upućujemo izvinjenje svim učesnicima NOB-a, njihovim potomcima, antifašistima, levičarima, članovima i simpatizerima Socijalističke partije Srbije. Nema reči ni o kakvoj nameri ili ideološkom sunovratu, jer je naš stav da ime Dragoljuba Draže Mihailovića ne treba ni da se pominje, a kamoli da se jedna ulica nazove po njemu”, stoji u saopštenju kragujevačkog odbora SPS-a, čije se rukovodstvo prethodnih dana suočilo sa nezadovoljstvom grupe članova ove stranke.


– Prilikom glasanja napravljen je propust tehničke prirode, jer je u predlogu bilo oko 1.200 ulica koje treba da dobiju naziv. Zbog toga se izvinjavamo našim članovima i simpatizerima, ali ovom prilikom želim da poručim da je u kragujevačkom odboru socijalista stanje redovno, kao i da iza male grupe nezadovoljnih članova stoje politički i materijalni interesi pojedinaca iz naših redova koji učešće u vlasti vide samo kao priliku da se lično obogate – izjavio je za „Politiku” Ivica Momčilović, predsednik GO SPS-a i zamenik gradonačelnika Kragujevca.Spomenik Josipu Brozu Titu u Beogradu (Foto: D. Jevremović)

Predstavnici monarhističke Srbije bili su daleko otvoreniji i konkretniji u svojim javnim istupima.

„Fizički ćemo sprečiti skidanje table sa imenom ulice koja je dodeljena Draži Mihailoviću, jer time nećemo braniti samo ime srpskog heroja i najodlikovanijeg našeg oficira, već i pravni poredak države. Skupština grada Kragujevca je jednoglasno donela legalnu i legitimnu odluku da se generalu Draži Mihailoviću dodeli ulica u tom gradu, a to se mora poštovati, svidelo se to nekome ili ne”, navedeno je u saopštenju POKS-a.

– Ukoliko dođe do pokušaja skidanja ulične table sa natpisom „Đenerala Draže Mihailovića”, kada bude postavljena, a hoće, mi ćemo to okarakterisati kao još jedan pokušaj zanemarivanja i ignorisanja pravosnažne sudske odluke o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini, kao i zakona o izjednačavanju četnika i partizana, pripadnika dva naša antifašistička pokreta. Ukoliko pak socijalisti pribegnu svojim revolucionarnim metodama, i u svojoj protivzakonitoj i nasilničkoj nameri, u noćnim satima i u ilegali, skinu Dražinu tablu, mi ćemo na isti način skinuti svaku Titovu tablu koja je u Srbiji ostala – poručio je u razgovoru za naš list Mirko Čikiriz, zamenik predsednika Pokreta obnove Kraljevine Srbije i državni sekretar u Ministarstvu pravde.

Sukob „četnika” i „partizana” u Kragujevcu, baštinika monarhističke i republikanske ideologije, koji se danima nadgornjavaju na društvenim mrežama, izazvao je ozbiljne turbulencije i u političkom vrhu države. Ko će biti sledeći glavni koalicioni partner Srpske napredne stranke, samo je jedno od pitanja koje je pokrenula odluka kragujevačke skupštine da se Dragoljubu Draži Mihailoviću dodeli ulica na teritoriji četvrtog po veličini grada u zemlji. Možda je to skrivena poruka socijalistima, čije predstavnike u Kragujevcu opominje i stranački šef Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, najavljujući da će njihov „previd” biti uvršćen u dnevni red zasedanja Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije.


http://www.politika.rs/sr/clanak/442033/Rat-cetnika-i-partizana-u-Kragujevcu


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment