Tuesday, April 14, 2009

Hapšenje Draže ključ tajneBLIC Online

Prepiska Krcuna i Rankovića o hapšenju Mihailovića

Autor: Tanja Nikolić Đaković April 9, 2009

Da BIA može da razotkrije decenijsku tajnu o mestu pogubljenja Draže Mihailovića ubedljivo svedoče ne samo lični predmeti koji su u njenim rukama, već i delići iz očigledno prebogatog dokumentacionog fonda. Među njima su i takvi detalji kao što je interna prepiska Aleksandra Rankovića, posleratnog šefa Ozne i Slobodana Penezića Krcuna, tadašnjeg ministra policije. BIA nam je dala na uvid ova dokumenta i „Blic“ ih ekskluzivno objavljuje.

Ovi spisi dokumentovana su potvrda da su Ranković i Krcun direktno rukovodili akcijom hapšenja. Datirani su 8. i 9. marta 1946. godine. Samo tri dana kasnije general Mihailović je uhapšen.

Objavljujemo depeše, po redosledu kojem su nam predočene u sedištu BIA. Prvi dokument - depeša iz 8. marta 1946. godine. Ranković je šalje pod oznakom "Najhitnije" oslovljeno "Peneziću".

"Bogdanka u Beogradu kod Pobede - Pre tri dana imala sastanak sa Srpkom i on joj je tada rekao da je Draža u Štrpcima kod popa Dobre Popovića - Smatramo da je ovaj podatak tačan - Zato odmah pođi u Štrpce i traži od popa da otkrije Dražu - Štrpce i čitavu užu okolinu treba blokirati, vodeći računa o našoj grupi."

Narednog dana pod oznakom "hitno" Ranković depešom traži od Penezića da mu jave najhitnije šta je učinjeno i "kakvi su izgledi". Napominje da se odgovor čeka do 18 časova i najavljuje da budu spremni da preduzmu potrebne mere u datom momentu. Istog dana šalje još četiri depeše. U Prvoj Peneziću naređuje:

1) Zatvoriti komunikaciju: Višegrad-Beograd i kontrolisati automobilski i železnički saobraćaj, jer bi Draža mogao pokušati i na ovaj način da se ubaci u Beograd ili u koji drugi kraj na toj liniji - Samo pre železničke stanice od Višegrada treba dobro kontrolisati, a svaki automobil zaustavljati i legitimisati putnike.

2) Do maksimuma zakonspirišite vezu sa grupom Vasovića, jer su tamošnji seljaci đavolski oprezni i neprijateljski. Pogrešno je što se naša komisija za ispitivanje mlinova smestila u Štrpce, jer smo joj mi bili dali drugo mesto. Penezić da popravi i uredi sve.

U narednoj depeši Ranković Peneziću još jednom potvrđuje da se Draža nalazi u Štrpcima i da je veza s njim samo preko popa Dobra Popovića.

"U pratnji Draže nalazi se Srpko koji vrši i kurirsku službu - Kapetan Vasiljević se nalazi u selu Oskoruše - Jedan Dražin kurir dolazio u Beograd i donio mu cipele od jedne apotekarice - Pokušati prvo i na lep način da pop preda Dražu uz izvesne lične garancije popu.“

U narednoj depeši, zavedenoj pod istim datumom, Ranković hitno zahteva od Penezića:

"Popa skršiti sledećim činjenicama: paket iz Beograda, cipele za Dražu od apotekarice iz Beograda, radio-stanica koju je Draža pre kratkog vremena dobio, ali je neispravna - Predočiti mu da su u Beogradu tobože uhapšeni: majka Srpkova, Pobeda, Bogdanka, žena kapetana Vasiljevića, brat Gajićev i drugi iz četničke organizacije u Beogradu i da je tom prilikom otkrivena pošta, dobivena priznanja i slično - Radite brzo, blokirajte samo uži prostor Štrbaca, izvršite pritisak na četnički sumnjive, vrbujte i organizujte obaveštajnu službu, u pogledu novca nemojte škrtariti - Obaveštavajte nas češće.“

General Draža Mihailović uhapšen je 12. marta 1946. godine. Sam čin hapšenja je do danas ostao sporan. Prema zvaničnoj verziji Ozne, u hapšenju je ključni faktor bio Nikola Kalabić, komandant Kraljeve garde. Dok drugi izvori tvrde da je Draža uhapšen na prevaru u saradnji sa saveznicima.

Otvaranjem svih dokumenata ikada vođenih u vojnom i civilnim organima razotkrile bi se do detalja sve misterije vezane za Mihailovića. Uključujući i najstrože čuvanu tajnu, o mestu njegovog pogubljenja.

Dražin unuk danas pred sudom Vojislav Mihailović, Dražin unuk i podnosilac zahteva za njegovu rehabilitaciju, pozvan je da se danas u Okružnom sudu u Beogradu upozna s materijalom koji je sud dobio od Vojnog arhiva. Sud će posle toga zakazati javno ročište na kojem će biti razmatran zahtev za rehabilitaciju.http://www.blic.rs/drustvo.php?id=


Please feel free to e-mail me at ravnagora@hotmail.com


____________________

1 comment:

  1. Sve ovo imate opisano u knjizi "Cicina prica ili stradanje srpsko" autora Predraga Ostojica, koja je objavljena 2006 i do sada dozivela tri izdanja.

    ReplyDelete