Friday, July 09, 2010

ИСПИТИВАЊЕ УСТАВНОСТИ ЗАКОНА О РАВНОГОРЦИМА

Српски либерални савет, Припадници Југословенске војске у отаџбини и НИП ``Погледи`` поднели су Уставном суду Србије захтев за испитивања уставности следећег:

Уредба несагласна са Законом, осим у чл. 2. Уредбе. Овом одредбом се сужава дефиниција борца НОР-а из чл. 2. Закона. Наиме док Закон дефинише да " Статус борца НОР-а, у смислу овог закона и у погледу права утврђених овим законом, имају и припадници Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета, почев од 17. априла 1941. до 15. маја 1945. године" дотле члан 2. Уредбе каже да се "Борцем НОР-а у складу са законом сматра лице које је ступило у ЈВУО односно Равногорски покрет пре 1.1.1944. године (мушкарци) одбосно пре 1.1.1945. (жене) а учествовало је у НОР-у од дана ступања до 15. маја 1945."

Дакле док Закон прописује да статус борца НОР-а имају припадници ЈВУО и Равногорског покрета од 17. априла 1941. до 15. маја 1945. што значи сви они који су у том периоду припадали овим организацијама, Уредба то своди само на оне који су у ове организације ступили до 1.1.1944. године (мушкарци) односно 1.1.1945. године (жене). Уредба шта више прописује додатни услов да су у НОР-у учествовали до 15.5.1945. године. Другим речима они који су ступили у ЈВУО после 1.1.1944 (мушкарци) односно после 1.1.1945. (жене) по Уредби немају статус бораца. Поред тога, статус борца не би могао имати припадник који није доказао да је учествовао у НОР до 15. маја 1945. Другим речима по Уредби припадници који су пре 15.5.1945. године погинули, били заробљени или се повукли са територије Југославије пре 15.5.1945. године не би могли имати статус борца ако није приступио партизанским одредима у периоду између 12.9.1943. и 15.5.1944. у смислу чл.2. ст.2. Уредбе.

Ове одредбе Уредбе су несагласне са Законом јер је он чл. 1. ст. 3. одредио да ће Влада Републике Србије утврдити начин остваривања статуса лица из става 1. Закона али јој није дао овлашћење да сужава законску дефиницију борца НОР из става 1. Закона.

Када је реч о чл. 11. мислимо да све невоље проистичу не толико из његове формулације него управо из. горе цитиране одредбе Уредбе. Другим речима тешко је оригиналним писменим документима доказати датум ступања у ЈВУО или Равногорски покрет а јоштеже да је учествовао у рату до 15.5.1945.


У Београду 7.6.2010.год

Српски либерални савет, Југословенска војска у отаџбини, НИП ``Погледи``
 
 
*****
 
http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?t=16769&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
 
*****

No comments:

Post a Comment