Tuesday, July 27, 2010

Prvi spomenik niškim četnicima July 27, 2010

Photo courtesy of AloALO! Vesti

Utorak - 27.07.2010Pripadnici Ravnogorskog pokreta iz Niša postavili su u selu Gornja Studena spomenik poginulim i preminulim pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVUO), Čegarskog korpusa kapetana Mirka Ćirkovića. Ovo je prvi spomenik te vrste u tom delu Srbije.

"Ravnogorski pokret grada Niša i svi dobronamerni ljudi ne žele da istoriju prepuste zaboravu i zato su se latili teškog posla jer ovo je prvi spomenik takve vrste u niškom kraju. Ravnogorski pokret se borio za slobodni krst časni, za demokratiju, za parlamentarnu monarhiju. Mi ćemo nastaviti i dalje da negujemo tradiciju slavnog Čegarskog korpusa i besmrtnog đenerala Draže Mihajlovića," kaže sekretar niških ravnogoraca Milan Živković.

B. J.

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment