Saturday, February 16, 2013

Да живи дело и име академика Николе милошевића...

СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ
УЗУН-МИРКОВА 3а
11 000 БЕОГРАД
meil: sls_seobe@hotmail.com



Николa милошевић

Поводом све чешћих дискусија око заовшавштине Српске либералне странке (која се састоји од покретне и непокретне имовини) која је престала са радом 10.1.2010.год а која до данас нема наследника.

Српски либерални савет предлаже надлежнима да од споменуте имовине оформи задужбину академик Никола Милошевић, која би се бавила стипендирањем најбољих студена у Србији.

Српски либерални савет предлаже да на челу споменуте задужбине буду ректори универзитета у Србији, као и чланови породице и пријатељи академика Милошевића.

Надамо се да ће споменута иницијатива СЛСа наићи на разумевање надлежних и да ће на тај начин наставити да живи дело и име академика Николе милошевића.


У Бгд.
14.2.2013.год.
Српски либерални савет


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment