Friday, February 27, 2015

Нико не заслужује то више него генерал Дража Михаиловић. / No one deserves it more than General Draza Mihailovich. / By Aleksandra Rebic

 
Уваженим Судијама:

Зато што је чињеница да се „рехабилитација“ нашег вољеног генерала Драже Михаиловића сусрела са напорним и сувише дугим процесом који је званично почео још 2006. године кад је иницијатива за исту покренута у Београду од стране Српског либералног савета и да се процес „настављао“ и „одлагао“ више пута, није паметно да нам наде буду високе.

Ипак, осећа се нешто другачије овог пута.

Преовлађујући оптимизам којим прожима ово рочиштe данас, 27 фебруара 2015. сугерира да би ово могло да буде управо то. Да ми коначно постижемо крај, потенцијално успешан крај, у постизању крајњег циља званичне рехабилитације генерала Драже Михаиловића у његовој отаџбини Србији.

За многе од нас је велики злочин да је икада и било потребе за његову „рехабилитацију“. Ипак, нешто „званично“, нарочито у Србији, где је генерал Михаиловић и рођен и где је живео, где се борио за свој вољени српски народ, свога краља, и своју Отаџбину, и где је и умро, биће заиста добродошла.

Многи од нас у Отаџбини и кроз целу Дијаспору се у нади моле за најбоље. Ми апелујемо на Београдски суд да донесе праведну и часну одлуку овог пута.

Узело је дуго времена да се то деси, и нико не заслужује то више него генерал Дража Михаиловић.


Са поштовањем,
Александра Ребић
Администратор:
www.generalmihailovich.com
Чикаго, ИЛ. САД
27. фебруар, 2015.
ravnagora@hotmail.com

*****

To the Court:

Given that the "rehabilitation" of our beloved General Draza Mihailovich has been put through an arduous and so very long process, officially beginning in 2006 when the initiative was brought forth in Belgrade by Srpski Liberalni Savet, with the process being "continued" or "delayed" over and over and over again, it's not wise to get our hopes up too much.

However, something feels different this time...

The prevailing optimism surrounding the hearing today, February 27, 2015, suggests that this just might be it. That we are finally reaching the end, a potentially successful end, in attaining the ultimate goal of officially rehabilitating General Draza Mihailovich in his homeland of Serbia.

Many of us don't believe he ever needed to be "rehabilitated". However, something "official", especially in Serbia, which is where General Mihailovich was born, where he lived, where he fought for his beloved Serbian people, his king, and his homeland, and where he died, will indeed be a welcome thing.

Many of us both in the homeland and throughout the diaspora are hoping and praying for the best. We prevail upon the Belgrade court to render a just and honorable verdict this time.

It's been a long time in coming, and no one deserves it more than General Draza Mihailovich.


Sincerely,
Aleksandra Rebic
Administrator:
www.generalmihailovich.com
Chicago, IL USA
February 27, 2015
ravnagora@hotmail.com

*****

 

No comments:

Post a Comment