Saturday, December 03, 2011

Draža izgubio bitku u Kairu / "Novosti" Dec. 3, 2011

Vecernje Novosti
Boris Subotić
03. decembar 2011. 20:58

Sovjetske „krtice“ u britanskij tajnoj službi promenile istoriju. Kosta Nikolić: Agenti KGB u SOE zadržavali i menjali izveštaje o borbama i žrtvama Mihailovićevog pokreta


Draza Mihailovich 1946

DOKUMENTI britanske tajne službe SOE - Uprava za specijalne operacije - stariji od pola veka, koji potvrđuju da general Draža Mihailović nije bio izdajnik, izazvali su prošle nedelje interesovanje srpske javnosti. Istoričari koji se bave ovom temom dodaju da su sovjetske „krtice“ u istoj službi presudno uticale da saveznici puste niz vodu Mihailovićev oslobodilački pokret.

- Britanija je obavila prljav posao kompromitacije ovog oslobodilačkog pokreta, upravo na osnovu izveštaja SOE - kaže dr Kosta Nikolić, saradnik Instituta za savremenu istoriju. - Sovjetske „krtice“ su pomoću falsifikata predstavile Tita kao glavnog vođu jugoslovenskog otpora, posle čega on dobija bezrezervnu podršku Čerčila, uprkos tome što je bio komunista. Britanski premijer je 1945. priznao da je prevaren, ali za Mihailovića i njegov pokret to više nije imalo nikakav značaj.

Britanski „Bi-Bi-Si“ je početkom rata bez zadrške slavio Mihailovića, prvog gerilca okupirane Evrope, često i preuveličavajući njegove podvige. Neočekivano, početkom 1943. britanski servis započinje bespoštednu kampanju protiv komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini i proglašava ga kolaboracionistom, a za vodeću ličnost otpora proglašava dotad nepoznatog Tita. Uzrok ovog zaokreta otkriven je tek devedestih kada su otpečaćene britanske ratne arhive i razotkrivena prevara sovjetskih agenata infiltriranih u britanske tajne službe koje su informisale London o stanju u Jugoslaviji.

Mihailović je, po rečima istoričara, rat izgubio u Kairu gde je bio stacioniran mediteranski štab SOE, u koji su se slivale svi izveštaji i informacije britanskih vojnih misija s terena.

- Operativni dnevnik britanskih oficira za vezu kod Mihailovića, koji je svakodnevno dostavljan u Kairo, ostajao je sakriven od svih viših instanci, jer je sadržavao precizne podatke o borbama rojalista protiv Nemaca i Bugara u periodu od avgusta do decembra 1943. kada je definitivno prelomljena politika prema Jugoslaviji, a JVUO optužena za neaktivnost i kolaboraciju - kaže dr Nikolić. - Agenti KGB u SOE zadržavali su, menjali i uništavali izveštaje o borbama i žrtvama Mihailovićevog pokreta, a često su njegove uspehe pripisivali Titu.

Sudbinski izveštaj o Jugoslaviji za Čerčila uoči sastanka s Ruzveltom u januaru 1943. prouzrokovao je kraj britanske podrške Mihailoviću. Njega je britanskom premijeru izložio Vilijam Dikin, koji nikad nije kročio u Jugoslaviju. Slika stanja u Jugoslaviji stvorena je na osnovu dokumenata koje je falsifikovao visoki oficir SOE Džejms Klugman, koji je od 1942. do 1944. doživeo neverovatan uspon od redova do majora i zamenika šefa Jugoslovenskog odseka SOE za Jugoslaviju. Njega je, kao glavnu sovjetsku krticu u Kairu, tek sedamdesetih razotkrio novinar Dejvid Martin, koji je još od 1944. pokušavao da otkrije razlog promene stava saveznika prema Mihailoviću.

- Izveštaje s terena sistematski je krivotvorila i prikrivala osoba u Jugoslovenskom odseku britanske SOE - zapisao je 1990. Martin u knjizi „Mreža dezinformacija“.

Kasnija istraživanja potvrdila su Martinove sumnje, ali kasno, jer je Klugman, član Komunističke partije Velike Britanije od 1933. do smrti, mirno umro u Londonu 1977. kao urednik časopisa britanskih komunista. Čovek koji je smestio Draži Mihailoviću uprkos sumnjičenju, nikad nije zvanično razotkriven za razliku od svojih agenata infiltriranih u englesku tajnu službu, aktera najvećeg špijunskog skandala 20. veka.

- Reč je o čuvenim „špijunima s Kembridža“, među kojima je najpoznatiji Kim Filbi, kasnije proglašen za heroja Sovjetskog Saveza - kaže dr Nikolić. - Njih je Klugman još tridesetih godina prošlog veka regrutovao za sovjetsku službu tokom studija na Kembridžu. Tokom rata oni su takođe radili za SOE.

KLUGMANOVA OBMANA

NEPOSREDNO pred sastanak Čerčila i Ruzvelta u januaru 1943. komandant kairskog štaba SOE brigadir Kibl otkrio je da su ga podređeni informisali o kolaboraciji Mihailovića na osnovu nepostojećih presretnutih nemačkih izveštaja, koji su navodno izgoreli u požaru. Pošto je Čerčil morao da bude informisan o situaciji u Jugoslaviji uoči sastanka, prezentovani su takvi podaci.

TAJNI AGENT STALJIN STALjIN nije štedeo novac za vrbovanje agenata, a KGB je imao veliku prednost u iskustvu u odnosu na zapadne tajne službe, naglašava dr Kosta Nikolić. Ruska tajna služba „Ohrana“ je razvijala mrežu u inostranstvu još od četrdestih godina 19. veka. U odnosu na nju, zapadne službe koje su osnivane tokom Drugog svetskog rata su skorojevići, smatra naš sagovornik. - „Ohrana“ je još tada uvela standard da agent mora da zna strane jezike i bude spreman da ubije - kaže Nikolić. - Ne zaboravite da je i Staljin, pre nego što je postao revolucionar, bio agent „Ohrane“.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment