Thursday, December 15, 2011

Rehabilitacija Karađorđevića: Knez Pavle nije izdao / "Novosti" Dec. 14, 2011

Vecernje Novosti
M. M.
14. decembar 2011. 21:00

Rehabilitovan bivši namesnik Kraljevine Jugoslavije. Princeza Jelisaveta:Živela sam za ovaj trenutak. Advokat Dušanka Subotić-Homen: Rešenje o rehabilitaciji ima i istorijski značaj

Princeza Jelisaveta Karađorđević, Knez Pavle

VIŠI sud u Beogradu rehabilitovao je kneza Pavla Karađorđevića, nekadašnjeg namesnika Kraljevine Jugoslavije. Rešenje o rehabilitaciji, na 15 kucanih strana, koje je potpisala sudija Vesna Dželetović-Cucić, poništena je odluka Državne komisije iz septembra 1945.godine, kojom je knez Pavle proglašen - zločincem. Ovim rešenjem, koje je u sredu dostavljeno advokatu, poništene su i sve pravne posledice navedene odluke, uključujući i kaznu konfiskacije imovine.

Komunističke vlasti teretile su namesnika da je „po preuzimanju vlasti pogazio Ustav. Da je uzeo celokupnu vlast u svoje ruke i ignorisao narodne predstavnike“. Optužen je „ za zaključivanje Trojnog pakta čime je doprineo agresivnom ratu sila osovine“. Na dušu mu je stavljeno da je „bio zadojen neodoljivom mržnjom prema SSSR“.

Advokat princeze Jelisavete Karađorđević, kćerke kneza Pavla, koja je, pre tri i po godine podnela zahtev za rehabilitaciju oca - Dušanka Subotić-Homen, kaže za „Novosti“ da je odbrana i pismenim dokazima, potvrdila da potpisivanju Trojnog pakta, knez Pavle nije prisustvovao. A, nije mogao ni da bude osuđen po zakonu koji je važio u vreme za koje su mu pripisana dela. Niti je mogao iz izgnanstva da čini zločine koji su mu stavljeni na teret.“

- Knez Pavle je odlukom iz 1945. godine, proglašen zločincem iz ideološko-političkih razloga - kaže Dušanka Subotić-Homen.

- Upravo ova rehabilitacija, ne samo da govori o promenama koje se svakodnevno kod nas dešavaju, nego i o ispravkama tako teških nepravdi, kao što je ova. I kao što je bila učinjena prema Slobodanu Jovanoviću. Smatram da ovo rešenje ima i istorijski značaj. Jer, kada se budu otvorile sve arhive koje su danas još zatvorene, srpski narod će dobiti saznanja do kojih čak, ni u ovom času ne može da dođe. Ovo je samo još jedan prilog ispravci istorije koju smo učili. I o kojoj nismo ništa znali do današnjih dana.

Naša sagovornica, na primeru ovog slučaja, posebno ukazaje na retroaktivnu primenu propisa.

- Deklaracije i propisi, primenjeni na kažnjavanje kneza Pavla, objavljeni su pet godina posle njegovog proterivanja. A jedno od ustavnih načela je da nema retroaktivnosti u primeni propisa. Takođe, po tada važećem Ustavu Srbije u Kraljevini Jugoslaviji, knez Pavle, kao jedan od namesnika nije imao pravo da potpisuje, niti zaključuje Trojni pakt. To je 27.3.1941. godine učinio predsednik Vlade, Dragiša Cvetković.

VRATIĆU OCA U SRBIJU

Živela sam za ovaj trenutak i nadala mu se. Ne možete ni da zamislite koliko sam srećna što je nepravda prema mome ocu Knezu Pavlu konačno ispravljena - kaže za „Novosti“ princeza Jelisaveta Karađorđević. - Rešenje o rehabilitaciji još nisam videla, to ću učiniti odmah, u četvrtak. To mi je prvo što ću učiniti. Žao mi je, jedino, što vest on ne može da čuje. Ona bi mu bar malo zalečila patnju i rane, zbog optužbi, koje su ga bolele i pod čijim pritiskom je, posle, završio i svoj život van otadžbine koju je toliko voleo. Zato ću učiniti sve da ga vratim i sahranim u Srbiji. To, posle rehabilitacije, verujem, neće biti tako teško.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment