Thursday, December 01, 2011

Draža Mihailović je patriota // "Press Online" December 1, 2011

BEOGRAD
01. 12. 2011
PRESS
December 1, 2011

TAJNA DOKUMENTA BRITANSKE SLUŽBE - NA ROČIŠTU ZA REHABILITACIJU JUČE PREDSTAVLJENE POTPUNO NEPOZNATE ČINJENICE

Dokazi - Slobodan Marković juče šokirao istoričare dokumentima Britanaca, ali i dokazao da je proces Mihailoviću bio montiran, kao i sve do sada poznate beleške sa suđenja


Zapisana svedočanstva...
 Dragoljub Draža Mihailović

Komandant Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihailović je patriota, vodio je razumnu politiku i nije sarađivao sa okupatorima u Drugom svetskom ratu, piše u tajnom izveštaju britanske obaveštajne službe SOE iz 1947. godine.

Tajni dokument, do sada nepoznat našoj javnosti, predstavio je juče na ročištu u procesu rehabilitacije Draže Mihailovića predsednik Državne komisije za istinu o ubistvu Mihailovića, istoričar Slobodan Marković.

U nekoliko primeraka

On objašnjava za Press da je sudijama predočio dokument „Tajna istorija SOE", koji je 1947. sačinjen za potrebe britanskih obaveštajnih službi, ministarstva sile i ministarstva spoljnih poslova. Bio je odštampan u samo nekoliko primeraka i čuvan u tajnosti sve do 2000. godine.

- Deo o Jugoslaviji čini oko 50 stranica, a sačinio ga je profesor sa Oksforda Vilijem Mekenzi na osnovu izveštaja britanskih oficira za vezu u kraljevini Jugoslaviji. To su isti oni britanski oficiri koji su bili spremni da svedoče pred sudom u korist Mihailovića, ali sud njihove izjave nije uzeo kao relevantne i nije im odobrio svedočenje. Njihovo neprisustvovanje, kao i nepojavljivanje pred sudom američkih pilota nije ogrešenje samo za krivični postupak jer odbrana nije bila u mogućnosti da poziva svoje svedoke, nego bi njihovim svedočenjima bio potpuno izgubljen smisao suđenja - kaže Marković.

Predsednik Državne komisije je pored tog dokumenta sudu dostavio i ranije poznate transkripte sednice Britanskog parlamenta, dan pre ubistva Mihailovića 17. jula 1946, u kojima piše da je britanski ratni vojni ministar Entoni Idn pitao šta je Britanija učinila za prvog gerilca u Evropi protiv nacista generala Mihailovića. To su sve dokazi koji treba da dokažu da je presuda generalu Mihailoviću kao saradniku okupatora neosnovano doneta i da je bila ideološki motivisana.

Marković kaže da je suđenje generalu Mihailoviću bio montiran proces, što potvrđuje i dopis tužioca u tom procesu Miloša Minića, koji je kao šef Ozne za Beograd 1945. uputio CK KPJ. Minić u tom dopisu kritikuje hrvatskog javnog tužioca Jakova Blaževića, koji je smatrao da javni tužilac ima pravo da traži dokumentacioni materijal od Ozne.

Svaki dan litra rakije

- Minić saopštava da je Ozna neobično važan državni organizam i da je nepravilno da obaveštava tužioca o onome što on zahteva. Minić je zapravo smatrao da su tužilaštvo i sud obični produžeci partije i Ozne. Sudu smo predstavili i pojedine delove dosijea Ozne o Mihailovićevom advokatu Dragiću Joksimoviću, u kom se vidi da je bio pomno praćen, kao i svi njegovi prijatelji. Advokat nije pitan da obavlja tu dužnost, nego mu je naloženo da bude branilac, nije mu dato dovoljno vremena za uvid u spise, a za 36 dana suđenja video je optuženog samo pet puta, i to uvek u prisustvu stražara - nastavlja naš sagovornik.

Falsifikat originala

Na suđenju je dokazano da 90 minuta sačuvanih audio-zapisa ne odgovara zvaničnom stenogramu sa suđenja, odnosno da se jasno vidi da su neki odgovori izostavljani ili skraćivani, tvrdi Slobodan Marković, čime potvrđuje tezu da su svi do sada poznati stenogrami sa suđenja - falsifikat.


Kompletan tekst pročitajte u štampanom izdanju Pressa
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment