Friday, December 02, 2011

Ozna pisala Draži optužnicu / "Novosti" Dec. 1, 2011

Vecernje Novosti
E. RADOSAVLJEVIĆ
01. decembar 2011. 20:58

Dokument u kome Miloš Minić piše CK KPJ Kako obrađuje tužioce da sarađuju sa službom. Minić: Ako nemam poverenja u neke tužioce, nastojaću da ih zamenim proverenim drugovima


Draza Mihailović (levo) / Tužilac Miloš Minić (desno)

GENERAL Dragoljub -Draža Mihailović imao je male šanse za fer i pravično suđenje po optužnici koju je potpisao Miloš Minić, tadašnji tužilac i jedan od najviših funkcionera Ozne. To potvrđuje dokument koji je Minić lično potpisao u drugoj polovini 1945. godine, a u koji su ”Novosti” imale uvid.

Naime, Minić je, nekoliko meseci pre nego što je i uhapšen genaral Mihailović, članovima CK KPJ uputio izveštaj u kome ih obaveštava da je održao sastanak sa svim federalnim tužiocima i ”objasnio” im kako moraju da se ponašaju prema rukovodiocima Ozne.

- Najpre sam upoznao drugove sa činjenicom da je kadar javnih tužilaca kod nas u Srbiji mlad u partiji, da partijnost i odanost toga kadra nije proverena, da su skoro svi javni tužioci postali članovi partije posle oslobođenja - piše Minić CK KPJ i dodaje da ipak između javnih tužilaca i rukovodilaca Ozne nije došlo do nikakvih iole značajnih sukoba.

- Bilo je u početku nerazumevanja kod nekih, ali je to dolazilo u svim slučajevima krivicom javnih tužilaca, jer su pokazali ambiciju da postanu neka vrsta kontrole nad svim državnim organima pred kojima moraju biti otvorena vrata svake naše ustanove.

U takvim situacijama, piše Mihailovićev tužilac, njemu su tužioci ”izlagali nesaglasnosti do kojih je došlo”, pa im je on, kako kaže, ”brzo objasnio kakav mora biti njihov stav prema Ozni”. To znači da moraju ”pokazati razumevanje da je Ozna naša neobično važna državna organizacija koja se po svojoj prirodi, po svom karakteru, po svojim zadacima razlikuje od svih drugih naših ustanova, pa je zato nepravilno insistirati da Ozna mora javnog tužioca upoznati sa svim što on bude zahtevao”.

- Još više, svaki načelnik Ozne napravio bi krupnu grešku ako bi upoznavao javnog tužioca sa stvarima konspirativnog karaktera, ogrešio bi se o principe na kojima se Ozna osniva - objašnjava članovima CK Minić. - Zato ne treba za njih da bude nimalo uvredljivo ako u nekim slučajevima ne dobiju odgovor.

Miniću su se, izveštava on, suprotstavili tužioci iz Hrvatske - Blažević, Crne Gore - Žižić i Makedonije (ne navodi ime), tvrdeći da bi načelnici Ozne mogli da se ponašaju samovoljno ako bi im se dalo uputstvo kako oni da se ponašaju prema tužiocima.

- U odgovoru na njihova mišljenja, ja sam rekao da za mene zakon nije fetiš, da ću, po mom mišljenju, najbolje primeniti instrukciju ako je primenim onako kako sam napred izložio. Jer, takvu primenu nameću konkretni uslovi. Uz to, ne verujem u mogućnost razvijanja samovolje od rukovodilaca Ozne, jer mi je poznato da se svi oni trude i ulažu velike napore da likvidiraju samovoljne i protivzakonite postupke organa Ozne i da su u tom smislu u Srbiji postignuti vidni rezultati baš zalaganjem rukovodilaca Ozne - piše samozadovoljno Minić.

Na kraju sastanka sa federalnim tužiocima došlo se do zaključka, obaveštava Minić Centralni komitet KPJ, da se ”instrukcija ima primeniti u potpunosti onakva kava ona jeste”, a onda dodaje:

- A ja, ako nemam poverenja u neke tužioce, da nastojim da ih što pre promenim sa proverenim drugovima - kaže Dražin tužilac.

IZVEŠTAJ U SUDUOVAJ dokument je u Arhivu Srbije i Crne Gore pronašao sekretar Državne komisije za utvrđivanje činjenica o streljanju Dragoljuba Mihailovića, Srđan Cvetković, a njen predsednik Slobodan Marković predao ga je pre dva dana Višem sudu u Beogradu u kome se vodi postupak za rehabilitaciju generala.


http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html%3a355910-Ozna-pisala-Drazi-optuznicu


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment