Saturday, January 28, 2012

Novi dokazi da je suđenje Draži bilo montirano / "Blic" January 27, 2012


Blic Online
Vuk Z. Cvijić
27. 01. 2012. - 15:16h
January 27, 2012

BEOGRAD - U postupku za rehabilitaciju đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića, istoričar dr Slobodan Marković danas je Višem sudu u Beogradu predao dokumentaciju sa sednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije i prepisku tadašnjih političkih čelnika iz koje se vidi da je suđenje komandantu Kraljevske vojske u otadžbini bilo montirano.

Đeneral Dragoljub Draža Mihailović 1946

- U zapisniku sa sednice Politbiroa zabeleženo je da je jedna od tačaka dnevnog reda bila i suđenjei Mihailoviću. Iz prepiske Milovana Đilasa i Aleksandra Rankovića jasno se vidi da su suđenje montirali najvažniji komunistički čelnici i da su oni vodili i kontrolisali ceo postupak - izjavio je dr Marković, koji je predsednik Komisije za tajne grobnice žrtva koje su ubili komunističke vlasti.

Iz zapisnika sa sednice Politbiroa CK KPJ, na kojoj je bila jedna od tačaka dnevnog reda suđenje komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini, vidi se da je bio prisustan tadašnji politički i vojni vrh.

Na sednici 18. maja 1946 prisustvovali su Josip Broz - Tito, Aleksandar Ranović - Marko, Milovan Đilas - Đido, Sreten Žujović - Crni, Blagoje Nešković, Vicko Krstulović, Svetozar Vukmanović - Tempo, Ivan Gošnjak, Boris Kidrič i Krsto Popivoda, koji je sačinio belške u kojima je naveden dnevni red i tačka o suđenju Mihailoviću.

Prema sačuvanoj prepsci Đilasa i Ranković su se dopisivali, kada je delegacija predvođena Brozom bila u poseti Moskvi. Ranković, koji je bio ministar unutršnjih poslova, bio je sa Brozom i zamenjivao ga je u odsustvu Đilas.

- Očito je da su tokom boravka u Moskvi i sastanka sa Staljinom, kao i sa delegacijom Komunističke partije Bugarske razgovarali o suđenju Mihailoviću. To se zaključuje i iz biografije Broza, koju je objavio Vladimir Dedijer 1953. Komisija je tražila od arhiva Ruske Federacije dokumenta o Mihailoviću, međutim nismo dobili nikakav odgovor - rekao je istoričar dr Marković.

Đenerala Mihailovića je komunistički sud osudio 15. jula 1946, i kako je utvrdila Komisija za pronalaženje njegovih zemnih ostataka, ubijen je tajno dva dana kasnije kod zida tadašnjeg zatvora na beogradskoj Adi.

Podnosioci zahteva tvrde da Mihailović nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do početka suđenja. On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred suđenje i ubijen je pre nego što je zvanično doneta odluka o žalbi.

Iz danas dostavljenih dokumenata se vidi kako su Đilas i Slobodan Penezić - Krcun uz saglasnost Rankovića izdali naređenje da se odbije zahtev odbrane Mihailovića da se odloži početak suđenja da bi se spremili.

Istoričar Marković je ranije predao sudu dokumenta britanske tajne služba SOE iz Drugog svetskog rata, koja je britanska arhiva dostavila Komisiji.

U izveštaju SOE je đenera Mihailović okarkterisan kao patriota koji nije sarađivao sa okupatorima u Drugom svetskom ratu.

"General Mihailović je bio patriota, čovek velike snage i sposobnost. Nema dokaza da je bio kolaboracionista sa Nemcima, Italijanima ni sa vladom Milana Nedića" navodi se u dokumentu SOE.


http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/303895/Novi-dokazi-da-je-sudjenje-Drazi-bilo-montirano

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment