Friday, August 17, 2012

Potraga za Dražinim grobom: Ispitati sve lokacije / "Novosti" August 14, 2012


Novosti
E. RADOSAVLJEVIĆ
14. avgust 2012. 20:50
August 14, 2012

Istoričar Srđan Cvetković podržava traženje groba iza Belog dvora: Najviše dokaza za Adu, komisija tražila na mestu na koje su upućivali direktni svedoci


Potraga na Adi ciganliji

INICIJATIVU istoričara Miroslava Samardžića da se ispita lokacija iza Belog dvora kao mesto gde je možda sahranjen Dragoljub Draža Mihailović, podržava i istoričar Srđan Cvetković, sekretar Državne komisije za tajne grobnice.

- Naravno da smo bili upoznati sa Belim dvorom kao mogućom lokacijom na kojoj je sahranjen general Mihailović, kao i sa mnogim drugim lokacijama koje su se navodile i javnosti - objašnjava Cvetković. - Za početak smo kao najverovatnije izabrali mesto za koje je postojalo najviše informacija. One su dolazile od različitih izvora: bivših oficira službe, bivših stražara i robijaša zatvora na Adi Ciganliji. Dali smo prednost ovoj lokaciji, dakle, na osnovu broja i kvaliteta svedoka u odnosu na druge svedoke. Naravno, treba ispitati svaku potencijalnu lokaciju, i ne isključivati nijednu, iako, nažalost, među izvorima za Beli dvor nema onih koji su prvog reda tj. direktnih svedoka.

Komisija je, kaže Cvetković, tražila ostatke ostataka, zato što je sve ukazivalo na to da je tajna grobnica sa Ade uništena i izmeštena na sekundarno mesto, do danas nepoznato. Jer popisano je 36.000 nestalih ljudi i evidentirano preko 210 lokacija na kojima su, kako se sumnja, zakopane žrtve komunističkog režima. Međutim, Komisija nema zakonske ni materijalne resurse da obavlja terenska istraživanja kao što je to slučaj sa, recimo, slovenačkom komisijom.

- Samo možemo da podnesemo i podržimo inicijativu i dostavimo informacije, dok su za sprovođenje ekshumacija nadležni sudovi.


SKENER PA KOPANjE

JEDAN od razloga što su ašovi prvo zabodeni u zemlju na Adi jeste i taj što je tu skener "video" jame.

- Skenerom se zemljište može proveriti za jedan dan - kaže Cvetković. - Ako nema jama u zemljištu, onda neće biti ni kopanja.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment