Monday, September 10, 2012

Proglašenje Draže Mihailovića mrtvim 17. septembra 2012 / "Glas Srpske" Sept. 8, 2012


Glas Srpske
08.09.2012 14:05
Politika
September 8, 2012

Beograd - Viši sud u Beogradu zakazao je ročište na kome đeneral Dragoljub Draža Mihailović treba da bude proglašen mrtvim za 17. septembar, četiri godine poslije početka suđenja za rehabilitaciju komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini, rekao je generalni sekretar Srpskog liberalnog saveta Aleksandar Nedić.


- Ovo je poslednja formalna prepreka da bi se, pred istim sudom, nastavio drugi, glavni proces za rehabilitaciju, pokrenut na zahtev SLS - rekao je Nedić.

On je za beogradsku “Politiku” napomenuo da Draža Mihailović ne može biti rehabilitovan dok se zvanično ne proglasi mrtvim”, navodi Nedić.

Glavno ročište za Mihailovićevu rehabilitaciju biće nastavljeno 22. oktobra.

- Tada neće postojati više nikakve smetnje da se Draža Mihailović proglasi nevinim, odnosno da se proces koji se vodio protiv njega proglasi nevažećim. Reč je o formalnim razlozima, s obzirom na to da Draža nije imao pravo na žalbu, već je streljan praktično odmah po izricanju prvostepene presude - objasnio je Nedić.

On je ocijenio da se rehabilitacija đeneral Mihailovića ne tiče samo njega, već čitavog pokreta, njegovih pripadnika i njihovih porodica, te da bi tako u srpskom društvu postojala jedna podjela manje.

Đeneral Dragoljub Draža Mihailović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svjetskom ratu, osuđen je na smrt i strijeljan 1946. godine.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment