Tuesday, September 04, 2012

NVO:Rehabilitacija ratnih zločinaca / "B92" August 29, 2012


B92
Tanjug
Sreda 29.08.2012
14:52

Beograd -- NVO traže od ambasada u Beogradu da upoznaju vlade svojih zemalja da je u Srbiji u toku rehabilitacija osuđenih ratnih zločinaca, s Dražom Mihailovićem na čelu.
  

Više od 20 godina u Srbiji se sprovodi zvanična moralna i politička rehabilitacija kvislinškog četničkog pokreta, a završni čin tog procesa treba uskoro da se dogodi sudskom rehabilitacijom vođe tog pokreta Draže Mihailovića koji je zbog saradnje sa okupatorom osuđen na smrt i streljan jula 1946, saopštio je Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

U toj organizaciji tvrde da je politički program četničkog pokreta bio je stvaranje etnički homogene države srpskog naroda - Velike Srbije i eliminacija "nelojalnih" nacionalnih manjina i naroda.

Pismo je uputilo 17 nevladinih organizacija među kojima su osim Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Savez antifašista Vojvodine, Žene u crnom, Grupa "Spomenik", Fond "Biljana Kovačević Vučo" i drugi.


http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=29&nav_category=12&nav_id=638596


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment