Saturday, November 24, 2012

Krajem januara [2013] odluka o rehabilitaciji Draže Mihailovića / "AbrašMEDIA" Nov. 22, 2012

AbrašMedia
Srna
November 22, 2012

Konačna odluka o rehabilitaciji komandanta četničkog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića trebalo bi da bude donesena 25. januara iduće godine [2013].


Pravni zastupnik podnosilaca zahtjeva za rehabilitaciju Aleksandra Andrić izjavila je, nakon današnjeg ročišta u Višem sudu u Beogradu, da se sudski proces bliži kraju i da očekuje konačnu odluku u januaru, za kada je zakazano ročište.

Na današnjem ročištu istoričari Kosta Nikolić i Veselin Đuretić iznijeli su argumente u korist rehabilitacije Draže Mihailovića koji je 1946. godine osuđen na smrt strijeljanjem zbog saradnje sa nacističkim okupatorima.

Nikolić je rekao da Mihailovića treba rehabilitovati, jer je sudski postupak protiv njega bio politički montiran, te da nije dokazano da je bio ratni zločinac ili da je bilo koga ubio, kao i da njegova rehabilitacija ne bi mogla ugroziti proces evropskih integracija Srbije.

On kaže da, za razliku od partizana, Mihailović nije potpisao sporazum sa Nijemcima, sa kojima je jedine pregovore vodio 1941. godine, kada je odbio da se razoruža i preda.

Istoričar Veselin Đuretić, koji je sudu predao svoju knjigu "Rehabilitacija generala Draže Mihailovića", rekao je da je Mihailović bio predvodnik struje koja je težila zapadu, a da je Josip Broz Tito bio druga, avnojevska strana, "velikohrvatska" i "velikoalbanska", koja je, kako je rekao, razorila srpstvo i jugoslovenstvo.

Za vrijeme ročišta ispred zgrade Višeg suda okupilo se nekoliko osoba sa šubarama i kokardama, među kojima i lider desničarske organizacije "Obraz“ Mladen Obradović, kao i grupa sa komunističkim obilježjima, sa parolom "Draža, Gotovina - sluge okupatora".

Prvi osnovni sud u Beogradu je 5. oktobra proglasio Mihailovića mrtvim i kao datum njegove smrti utvrdio 31. juli 1946. godine, što je bio preduslov za okončanje postupka rehabilitacije.

Zahtjev za rehabilitaciju su 2006. godine podnijeli Mihailovićev unuk Vojislav Mihailović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini.

Mihailović je presudom od 15. jula 1946. godine osuđen na smrt zbog kolaboracije sa nacističkim okupatorima i oduzeta su mu sva građanska prava, nakon čega je strijeljan, a do danas se ne zna gdje je sahranjen.


(SRNA)

http://www.abrasmedia.info/content/krajem-januara-odluka-o-rehabilitaciji-dra%C5%BEe-mihailovi%C4%87


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment