Tuesday, November 20, 2012

U četvrtak [22 Novembar 2012] nastavak postupka rehabilitacije Mihailovića / "24 Sata" November 19, 2012

www.24sata.rs
Autor: Beta
19.11.2012. - 10:55

Postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini u Drugom svetskom ratu Dragoljuba Mihailovića trebalo bi u četvrtak, 22. novembra [2012], da bude nastavljen u Višem sudu u Beogradu.

Dragoljub Draža Mihailović

Prvi osnovni sud u Beogradu je 5. oktobra proglasio Mihailovića mrtvim i kao datum njegove smrti utvrdio 31. jul 1946. godine, što je bio preduslov za okončanje postupka rehabilitacije.

Zahtev za rehabilitaciju podneli je 2006. godine Mihailovićev unuk Vojislav Mihailović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini.

Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine kojom je Mihailović osuđen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta sva građanska prava.

Dva dana kasnije, 17. jula 1946. godine, streljan je kao državni neprijatelj "broj jedan", a do danas nije javno objavljeno gde je streljan i sahranjen.

Postupak za rehabilitaciju je počeo 16. septembra 2010. godine.


http://www.24sata.rs/vesti/aktuelno/vest/u-cetvrtak-nastavak-postupka-rehabilitacije-mihailovica/63818.phtml


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment