Thursday, June 13, 2013

Истина о Михаиловићу? – британски чланак из јануара 1945. / The Truth about Mihailovich? "World Review" London January 1945 / "POGLEDI" June 12, 2013

POGLEDI

June 12, 2013

“Истина о Михаиловићу?“ објављен је јануара 1945. године у часопису “Ворлд Ривјув“ (World Review) у Лондону.

Са енглеског превео: Бранко Петровић

WORLD REVIEW
London January 1945
Front Cover
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Table of Contents
  
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 18
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 19
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 20
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 21
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 22
 
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 23
 
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 24
 
WORLD REVIEW
London January 1945
Page 25
 


No comments:

Post a Comment