Thursday, June 20, 2013

Разговор с поводом: “Из историје књижевности” Слободана Јовановића / 21. Јуна 2013. у 13:00 часова / Народна библиотека Србије БеоградРазговор с поводом:

“Из историје књижевности”
Слободана Јовановића

21.06.2013. у 13:00 часова

Учествују:

проф. др Мило Ломпар
Радован Илић
Славољуб Качаревић

 
Амфитеатар НБС

улаз са Врачарског платоа

Улаз је слободан
 
 
*****
 
Непосредан повод за разговор је објављено дело “Из историје књижевности” у коме се Слободан Јовановић исказује као несумњиви и репрезентативни канонизатор београдског стила. Он је као сарадник и потоњи уредник ”Српског књижевног гласника” био креатор књижевног укуса.
 
Овакав ангажман Слободана Јовановића помаже нам да разумемо каква је била улога књижевности у самообликовању грађанског духа и како се књижевност уграђивала у један шири постамент културе; како је тежња за културним обрасцем била битна за преокрет у схватању књижевности које је донео Српски књижевни гласник; како се немогућност југословенског културног обрасца препознаје и у међуратној књижевности; како свест о фаталном непостојању српског културног обрасца – свест која се кристализовала у емиграцији – није спречила Слободана Јовановића да изнова преиспитује улогу књижевности и писаца у заснивању тог обрасца.
 
 
 
http://www.nb.rs/events/event.php?id=24050
 
 
 
*****
 
If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com
 
 
*****

No comments:

Post a Comment