Friday, February 24, 2012

Dražu traže oglasom / "Novosti" Feb. 23, 2012

Vecernje Novosti
E. RADOSAVLJEVIĆ
23. februar 2012. 20:58
February 23, 2012

Uoči odluke o rehabilitaciji pokrenut postupak za utvrđivanje smrti generala Draže Mihailovića. Centar za socijalni rad da postavi staraoca, a crkva da dostavi krštenicu

Dragoljub Draža Mihailović

POSLE pola veka političkog anatemisanja i višedecenijske misteriozne potrage za mestom njegovog pogubljenja i tajnom grobnicom, počeo je pravni postupak kako bi se utvrdilo da je vođa Ravnogorskog pokreta general Dragoljub Draža Mihailović uopšte mrtav.

Naime, kako saznaju "Novosti", da bi se rešio sudski zahtev za rehabilitaciju četničkog vođe, Prvi osnovni sud u Beogradu pokrenuo je postupak za utvrđivanje Čičine smrti.

Iako je istorijski potvrđeno da je Draža, nakon jednomesečnog sudskog procesa, osuđen na smrtnu kaznu 15. jula 1946. godine a dva dana kasnije i ubijen, njegova smrt kao da je za stroga pravosudna pravila - "neproverena glasina". Problem je jer ne postoji Mihailovićeva umrlica, niti pisani trag da je streljan iako su prekopani svi dostupni istorijski i bezbednosni arhivi.

Procedura za utvrđivanje smrti je počela: nadležni sudija zatražio je od Ministarstva odbrane da dostavi Mihailovićev lični dosije. Zatim, od Centra za socijalni rad da mu postavi staraoca, a od građana i udruženja koji traže da se utvrdi Mihailovićeva smrt - da uplate novac za objavljivanje oglasa! Pored toga, sud je zatražio i da se pronađe izvod iz crkvene knjige rođenih.

Ovaj postupak koji se vodi u vanparničnom odeljenju, inicirao je Viši sud u Beogradu pred kojim se vodi proces rehabilitacije Mihailovića. Naime, sud se obraćao svim relevantnim arhivima i institucijama da dostave Mihailovićevu umrlicu kao zvaničnu potvrdu o njegovoj smrti, ali je sa svih adresa stizao samo negativan odgovor. Zato potvrdu o smrti mora da "potpiše" sud.


Prema zakonu o vanparničnom postupku, sud na oglasnoj tabli suda, u "Službenom listu" i mestu u kome je Mihailović imao poslednje prebivalište, izdaje oglas. U njemu navodi sve poznate okolnosti i poziva sve koji znaju nešto o Mihailoviću da se jave sudu.

Ovaj novi postupak, kako nam je potvrđeno, teći će paralaleno sa rehabilitacijom. Advokat Zoran Živanović, punomoćnik građana i udruženja koji traže rehabilitaciju, očekuje da će se ovaj postupak brzo završiti.

Inače, nastavak postupka za rehabilitaciju zakazan je za 23. mart, kada bi trebalo da svedoči dr Slobodan Marković, predsednik državne komisije za utvrivanje okolnosti pod kojima je streljan Mihailović.

Za sekretara Komisije Srđana Cvetkovića, koji je prekopao sve arhive u potrazi za dokumentima koja svedoče o poslednjim danima četničkog komandanta, ovaj novi postupak usledio je "po sili zakona":

- Tačno je da nema direktnih tragova da je Draža pogubljen. Nisu pronađeni ni njegovi ostaci na Adi. Dokumenti o streljanju ne postoje... Ipak, bilo je slučajeva su ljudi rehabilitovani i sa manje dokumenata. Dobar je primer slučaj 105 građana koji su streljani u novembru, 1944. godine. Njihova imena, kao narodnih neprijatelja, objavljena su u novinama. Samo na osnovu tog dokaza, rehabilitivano je njih desetak.

SMRT KOJOJ SE NE VERUJE

Paradoks je i to što je Državna komisija za utvrđenje činjenica o smrti Mihailovića posle stotina svedoka i dokumenata, čak i inostranih tajnih službi, utvrdila da je Čiča streljan na Adi Ciganliji, a sada ta smrt mora i pravno da se potkrepi.

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment