Wednesday, February 22, 2012

...да припадници Равногорског покрета добили права и на борачку пензију потпуно исту каку данас имају припадници Партизанског покрета / Српски либерални савет Feb. 21, 2012

*****


СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ
УЗУН-МИРКОВА 3а
11000 БЕОГРАД
ТЕЛ: 062 120 90 36
МЕИЛ: sls_seobe@hotmail.com


Српски либерални савет тражи од надлежних органа да по хитном поступку спроведе одлуку Скупштине Србије из 2004 год око изједначавања Партизанског и Равногорског покрета као два анти фашистичка покрета.

Изједначавање ова два покрета неби били само деклеративно изједначени него би и припадници Равногорског покрета добили права и на борачку пензију потпуно исту каку данас имају припадници Партизанског покрета.

Српски либерални савет потсећа да су одлуке скупштине обавезујуће и да се морају спровести а од споменуте одлуке је прошло осам година и она се није спровела.

Додела борачких пензија припадницима Равногорског покрета би се смањила подељеност у Српском народу и исправила вишедецениска неправда према људима који су припадали монархистичком покрету отпора.Српски либерални савет
У Београду
21.2.2012.год.


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


***** 

No comments:

Post a Comment