Thursday, July 05, 2012

Draža dobio staraoca / "Novosti" July 5, 2012


Novosti
E. R.
05. jul 2012. 20:55
July 5, 2012

Sud je postavio advokata Radišu Bogdanovića da štiti sva prava komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihailovića. Bogdanović: Dražu treba rehabilitovati

I pokušaji nalaženja groba nisu uspeli

BEOGRADSKI advokat Radiša Bogdanović štitiće sva prava komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića u postupku za utvrđivanje njegove smrti, koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu.

Rešenje kojim je Bogdanović postavljen za privremenog staraoca izašlo je u četvrtak iz suda, ali je on za vest saznao od "Novosti".

- Moja uloga će biti vrlo formalna - kaže advokat Bogdanović. - Jer, ovaj postupak se odnosi samo na utvrđivanje činjenice njegove smrti.

Da će Bogdanović dobro zastupati Dražine interese nema sumnje, jer je i sam veliki poštovalac i poznavalac njegovog lika i dela.

- Smatram da Draža treba da se rehabilituje jer njegov pokret nije bio kvislinški - kaže Bogdanović. - Naime, njegov saradnik Veselin Piletić dočekao je Crvenu armiju. Partizani su se sve vreme borili za vlast. Ništa im nije bilo sveto, niti su poštovali srpskog domaćina.

Advokat Zoran Živanović, punomoćnik Udruženja građana u glavnom postupku za rehabilitaciju, koji je i predložio Bogdanovića za Dražinog privremenog zastupnika, očekuje da će postupak utvrđenja Dražine smrti biti gotov vrlo brzo.

- Sudija bi sada trebalo da zakaže ročište na kome će pozvati nas, advokata Bogdanovića i članove Državne komisije za utvrđenje okolnosti pod kojima je streljan Mihailović. Mislim da će se sve završiti na jednom ročištu, pošto smo dostavili sve što treba: krštenicu, dokaz da je osuđen na streljanje, nalaz Državne komisije. Pored toga, do sada niko nije osporio da je Draža streljan. Zbog svega toga se nadam da će se ovaj postupak što pre završiti.


NIJE BIO SPOSOBAN ZA SUĐENJE

MIHAILOVIĆ je, prema rečima čoveka koji će, 60 godina od njegove smrti, zastupati njegove interese pred sudom, koji će dokazati činjenice o njegovoj smrti, bio žrtva režima. Kako kaže, Mihailović niti je bio sposoban za suđenje, jer su ga napili, niti je imao pravo na žalbu.


http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:387205-Draza-dobio-staraoca*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment