Monday, May 11, 2015

ODLUKA o rehabilitacije komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića / U utorak [12. Maj 2015.] završna reč, u četvrtak [14. Maj 2015.] ODLUKA / "Tanjug" May 10, 2015
Tanjug
May 10, 2015

Viši sud u Beogradu objaviće odluku o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića u četvrtak 14. maja, pošto predlagači rehabilitacije u utorak iznesu završnu reč u tom postupku koji traje već devet godina.

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu objaviće odluku o rehabilitaciji komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića  u četvrtak 14. maja, pošto predlagači rehabilitacije u utorak iznesu završnu reč u tom postupku koji traje već devet godina.

Zahtevom za rehabilitaciju se traži od suda da poništi presudu od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem, kao i vraćanje građanskih prava.

Prvi zahtev za rehabilitaciju podneo je Mihailovićev unuk Vojislav Mihailović još 2006. godine, a kasnije mu se pridružilo još nekoliko udruženja i stranaka.

Ukoliko sud usvoji zahtev za poništenje presude i rehabilituje Mihailovića, ta odluka će biti konačna.

Pošto je ovaj postupak jednostranački pravo žalbe postoji, samo u slučaju da zahtev za rehabilitaciju bude odbijen, rekao je Tanjugu jedan od punomoćnika predlagača advokat Zoran Živanović.

Tokom ovog višegodišnjeg postupka, koji je izuzetno skretao pažnju javnosti i bio medisjki propraćen, sud je saslušao desetine svedoka mahom  istoričara, preslušao audio snimke sa suđenja i prikupio drugu dokumentaciju.

Ovo je inače jednostranački postupak  i nema druge - suprotstavljene strane, ali ga je poslednje godine, sa obrazloženjem „javnog interesa“ pratilo i Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Predlogu za rehabilitaciju unuka Vojislava Mihailovića, pridružili su se 2009. godine Srpska liberalna stranka, sa Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Predlagači zahteva tvrde da Mihailoviću nije bilo omogućeno pravo na odbranu i da nije video svog advokata do početka suđenja.

On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred suđenje.

Nakon dva dana od izricanja sporne presude komunističkog režima, streljan je u Beogradu. 

Posebna Komisija utvrđuje tačnu lokaciju na kojoj je streljan, jer se pretpostavlja da su njegovi posmrtni ostaci prebačeni na drugu lokaciju.

Mihailović inače nema grobno mesto.

U nedostatku drugih dokaza o Mihailovićevoj smrti, rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu 2013. godine kao datum smrti Mihailovića utvrđen je 17. jul 1946. godine, pošto je sud utvrdio da je tog datuma streljan.


http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=178147


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****
 

1 comment:

  1. Генерал Драгољуб Дража Михаиловић се борио на страни савезника и никада није био сарадник окупатора!

    ReplyDelete