Wednesday, August 24, 2011

Nađeno mesto streljanja Draže / Novosti Aug. 24, 2011


*****

Vecernje Novosti
V. C. S.
24. avgust 2011. 20:56

Nastavak potrage za ostacima Draže Mihailovića na Adi Ciganliji. Locirano mesto streljanja pored zatvora. Nastavljaju se površinska iskopavanja na velikoj površini


Mesto iskopavanja na Adi Ciganliji

ARHEOLOZI koji, po nalogu istražnog sudije Dragana Pantelića, od početka avgusta pretražuju teren na Adi Ciganliji, za koji je državna komisija utvrdila da je mesto egzekucije generala Dragoljuba Draže Mihailovića, došli su do prvih tragova.

Kako nam je potvrdila šef tima, prof. dr Marija Đurić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, prethodnih dana pronađeni su ostaci zatvorskog zida i tačno lociran ugao gde se sudaraju njegova zapadna i severna strana.

Prema iskazima svedoka, upravo na tom mestu bilo je mesto gde je streljan Mihailović, a njegovo, kao i tela desetak ratnih funkcionera, koje je revolucionarna vlast proglasila za izdajnike, zatrpano živim krečom.

- Sada se nastavljaju površinska iskopavanja na velikoj površini na kojoj je, kako se pretpostavlja, bila jama koju pominju svedoci. Posao će ići sporo, trajati danima, ali će sve biti detaljno ispitano, kao što se inače vrše arheološke pretrage - sa prosejavanjem zemlje, uglačavanjem profila... - kaže Marija Đurić.

Prvobitne procene bile su da će radovi trajati oko mesec dana na mestu koje je u junu detektovala državna Komisija za otkrivanje masovnih grobnica streljanih posle 1944. Posao je poveren Institutu za sudsku medicinu u Beogradu, koji je formirao tim arheologa, antropologa i doktora sudske medicine.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment