Tuesday, August 02, 2011

Srpski liberalni savet raspolaže imenima počinilaca velikog masakra nad pripadnicima Jugoslovenske vojske u Otadzbini koji su se desili u Sloveniji u maju 1945.god*****

Srpski liberalni savet raspolaže imenima počinilaca velikog masakra nad pripadnicima Jugoslovenske vojske u Otadzbini koji su se desili u Sloveniji u maju 1945.god kada je streljano preko 8000 pripadnika JVuO i 50 sveštenika SPC.

Počinioci ovog zločina, među kojima izdvajamo Jovu Kapičića puk.KNOJ-a, Milana Bastu p.pukovnika i političkog komesara u štabu 3. armije ,Đoka Jovanića, Živka Vujišića, Dragutina Rafaja, Milka Kurfina, tada visoki oficiri na službu u 3. armiji kojom je komandovo "general" Kosta Nađ, ne smeju biti zaboravljeni od strane srpskog pravosuđa.

Srpski liberalni savet poziva nadležne kako u ministarstvu pravde tako i u ostalim državnim organima da označe i javno osude počinioce ovog zločina nad pobeđenim i bez utvrđene krivice i suda pobijenim pripadnicima jugoslovenske kraljevske vojske.


Srpski liberalni savet
U Beogradu 31.jula 2011.god.


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment