Thursday, August 18, 2011

SPO neće "komunističku" restituciju / B92 August 18, 2011

*****
B92
Srbija
četvrtak 18.08.2011
14:51

Photo: "Novosti"

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić je juče rekao da imovina biti vraćena samo sudski rehabilitovanima i najavio izmene postupka rehabilitacije kako bi se izbeglo da imovina bude vraćena "fašistima, kolaboracionistima i kriminalcima".

Potpredsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Jugović objašnjava da "ako je izjava potpredsednika Vlade Srbije Božidara Đelića da niko ko nije rehabilitovan, uz najavu pooštravanja Zakona o rehabilitaciji, ne može ostvariti pravo na restituciju, ujedno i stav cele Vlade, onda Srpski pokret obnove neće glasati ni za Predlog zakona o restituciji ni za izmene Zakona o rehabilitaciji".

On je istakao da je posle Drugog svetskog rata imovina ljudima konfiskovana na osnovu lažnih presuda komunističkih sudova i da se nameće pitanje, pošto Đelić kaže da neće biti vraćena imovina onima koji nisu rehabilitovani, kome će onda imovina uopšte biti vraćena.

"SPO ne može glasati protiv svoje dvadesetogodišnje borbe, jer ovaj put ne vodi u Evropu 2011. godine, već u obnovu komunističke diktature iz 1945. godine," rekao je Jugović.

Đelić: Ovo nije takmičenje u popularnosti

Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić kaže i da zamenska restitucija nije dobro rešenje jer je iskustvo drugih zemalja pokazalo da najčešće dovodi do paralize postupka vraćanja oduzete imovine.Ta ideja je na izgled privlačna, ali je problem u tome, za šta je dokaz i ono što se dešavalo u drugim zemljama, što niko nije uspeo u tome da napravi postupak koji bi bio fer, transparentan i efikasan za supstituciju", kazao je Đelić.

On je kazao da je radnom verzijom Nacrta zakona predviđeno da se gde god je to moguće oduzeta imovina vrati u naturalnom obliku, dok će ostali dobiti obeštećenje kroz emisiju državnih obveznica u dinarima, u vrednosti od dve milijarde evra.

"Osnovni cilj tog akta je da bude pravičan, jasan i da prava starih vlasnika budu efektivno realizovana", rekao je Đelić, dodajući da očekuje da između 100.000 i 150.000 građana podnese državi zahtev za vraćanje oduzete imovine.

Prema njegovim rečima, plan je i da se vlasnicima obveznica predloži da ih objedine i zajedno izađu na međunarodno tržište kapitala, kako bi odmah mogli da dobiju novac.

"Svestan sam da bih bio veoma popularan kada bih predložio supstituciju, ali pitanje odgovornosti u javnoj životu jeste da li je ono što nudite nešto sto će omogućiti da svi ljudi na ravnopravan način obezbede svoja prava", kazao je Đelić.

"Ovo nije konkurs za popularnost", poručio je on i naglasio da nisu tačne tvrdnje da država krije imovinu, jer da je tako, ne bi ni ušla u ovaj postupak.

Stari vlasnici neće obveznice u dinarima

Pojedini predstavnici starih vlasnika kažu da je neprihvatljivo da obveznica koje će se emitovati kako bi se prikupljao novac za njihovo obeštećenje budu indeksirane u dinarima.

Photo: Novosti

Oni traže da obveznice budu isključivo u nekoj stranoj valuti i smatraju da niko sa pouzdanošću ne može da tvrdi da će domaća valuta biti stabilna u narednim godinama. "Da je tako i država bi se zaduživala u dinarima", tvrde oni.

Ipak, predstavnici vlasti tvrde da te obveznice neće gubiti na vrednosti jer će svakako svake godine biti usklađivane sa rastom inflacije u Srbiji.

Đelić je kazao da je namera države da obveznice učini atraktivnim za velike investicione igrače i da sa njima izadje na međunarodno tržište. "Moramo im pokazati na primeru da verujemo u našu valutu", poručio je on.

On je podsetio i da je država započela proces dinarizacije, i ocenio da je orijentacija na domaću valutu dobra, na šta ukazuje i primer pojedinih evropskih članica koje su i pored učlanjenja u EU zadržale u tranaskcijama svoju valutu.


Potpredsednik Vlade Srbije kazao je i da prema rešenjima Nacrta zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju stari vlasnici preduzeća neće moći da dobiju u naturi, već će biti obeštećeni kroz obveznice, na osnovu procene vrednosti kapitala preduzeća. On je dodao da bivši vlasnici koji su na osnovu zakona iz 2003. godine dobili vlasništvo nad građevinskim zemljištem, a koje su to pravo preneli ili prodali, neće moći dva puta da budu obeštećeni.

Predstavnik Mreže za restituciju Bogdan Veljković postavio je pitanje šta će biti sa spornim privatizacijama i imovinom u tim firmama. "Neće valjda država čekati da od te imovine ostane samo ljuštura", upitao se Veljković.*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment