Wednesday, May 29, 2013

Drugi put o datumu Dražine smrti - Prvi osnovni sud u Beogradu 14. juna [2013] ponovo odlučuje o datumu kada je streljan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihailović / "Novosti" May 28, 2013

Novosti
E. R.
28. maj 2013. 20:44
May 28, 2013

Prvi osnovni sud u Beogradu 14. juna ponovo odlučuje o datumu kada je streljan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihailović


Dragoljub Draža Mihailović

PRVI osnovni sud u Beogradu 14. juna ponovo odlučuje o datumu kada je streljan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljub Draža Mihailović. Advokati koji su tražili Čičinu rehabilitaciju opet će izložiti dokaze da je on streljan 17. jula, 1946, a ne 31, kako je sud nedavno presudio.

Punomoćnik udruženja građana i pojedinaca koji su zatražili da se Mihailoviću vrate čast i ugled, advokat Aleksandra Andrić, kaže da su sudu tokom postupka dostavljene zvanične odluke državnih organa iz kojih se jasno vidi da datum smrti ne može da bude onaj naveden u prvoj odluci.

- Dostavili smo odluku Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 16. jula 1946, u kojoj piše da je „odbijena molba za pomilovanje na smrt osuđenih izdajnika i ratnih zločinaca“ meću kojima je i Dragoljub Mihailović - kaže Andrićeva. - Zatim dopis kojim Prezidijum obaveštava ministarstvo pravosuđa da je odbijena njegova molba za pomilovanje i da se „upućuje na dalji postupak“, i dopis u kom Vrhovni sud FNRJ obavešatava ministarstvo unutrašnjih poslova da je „presuda izvršna i da se dostavlja sa molbom za zakoniti postupak“, odnosno da se izvrši smrtna kazna.

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment