Monday, March 21, 2011

Antifašisti protiv rehabilitacije Draže / Vesti Online / March 21, 2011

Vesti Online
March 21, 2011


Savez antifašista Srbije zatražio je od premijera Mirka Cvetkovića da prekine proces rehabilitacije vođe ravnogorskog pokreta u Drugom svetskom ratu Dragoljuba Draže Mihailovića.


Savez antifašista traži od premijera Srbije
 da se prekine proces rehabilitacije
 Draže Mihailovića


U pismu, u koje je list "Danas" imao uvid, zahteva se ukidanje zakona o izjednačavanju četnika i partizana i tvrdi se da se povodom Mihailovićeve rehabilitacije sve češće oglašavaju njegove pristalice "s krajnje neobjektivnim izjavama".

Savez posebno proziva "neke funkcionere SPO, koji ne biraju sredstva da se Mihailović, ravnogorski četnički pokret i njegove oružane formacije prikažu drukčijim nego što su stvarno bili", a bili su "izrazito kolaboracionistički, antipartizanski, teroristički i pljačkaški vojni i politički pokret".

"Časno držanje i antifašističko borbeno raspoloženje pojedinaca i manjih grupa četnika, koje su se najčešće priključivale partizanskom pokretu, ne mogu da izmene opšti negativni karakter okupatorskih saradnika koji su u borbi protiv oslobodilačkih težnji naroda često bili nečovečniji i nemilosrdniji od samog okupatora", kaže se u pismu.

"Na hiljade dokumenata, foto-snimaka i filmskih traka, smeštenih u arhivima i muzejima kod nas i širom sveta, sadrže uverljive dokaze o zločinima četničkog pokreta i njegovoj saradnji sa okupatorima u Srbiji i Jugoslaviji. Negirati sve to - novi je zločin nad četničkim žrtvama, ali i nad istorijom", stoji u pismu.

Savez antifašista ističe da je apsolutno neshvatljivo zašto je skupština Srbije usvojila dva po mnogo čemu čudnovata zakona - Zakon o izjednačavanju prava partizana i četnika i Zakon o rehabilitaciji i smatra da je potpuno opravdana inicijativa SUBNOR Srbije da vlada predloži ukidanje pomenutih zakona.

"Zahtevi za rehabilitaciju četnika i njihovog vođe u stvari su zahtevi za rehabilitaciju gnusnih zločina i saradnje sa okupatorom u Drugom svetskom ratu, ali posredno i novijih zločina čime se baca dodatna ljaga na Srbiju i srpski narod i dovodi u pitanje proklamovana privrženost uključivanju u udruženu Evropu, sazdanu na temeljima pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu i principima koji svakako nisu sadržani u četničkim projektima i vizijama njihovog vođe", konstatuje se u pismu koje je potpisao Radovan Pantović, predsednik Saveza antifašista Srbije.


http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/125127/Antifasisti-protiv-rehabilitacije-Draze


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment