Tuesday, September 13, 2011

Potraga na Adi bez rezultata / "B92" September 12, 2011 / VIDEO

Društvo
Ponedeljak 12.09.2011
15:48


Viši sud u Beogradu ipak je naložio da se ispita i šire područje ispred severnog zida nekadašnjeg zatvora u potrazi za eventualnom jamom.

Prema onome što je nađeno jedino nije isključeno da je komandant četničkog pokreta na tom mestu streljan, kako tvrde neki svedoci.

Georadar traži, verovatno poslednji put pre zatvaranja istrage, potencijalnu jamu u kojoj bi mogalo da bude sahranjen Dragoljub MIhailović.

Ovoga puta u širem području od onog koje navode svedoci. Nada koja se u junu probudila među onima koji žele da se pronađe grob Mihailovića naglo se ugasila kada se ispostavilo, mesec dana kasnije, da nađene kosti nisu ljudske.

"Postoje jame sa šutom i mesto gde je zakopavana vodovodna cev postoje jame, ali se ne mogu dovesti u vezu sa ovim grobom niti postoje naznake da je neka od tih jama ponovo iskopavana", kaže Marija Đurić, šefica forenzičarskog tima.

Prema nalazima forenzičara nema dokaza da je iko bio sahranjen u blizini severnog zida zartvorskog kruga. Međutim, ovim nije isključena mogućnost da je Mihailović i osam drugih zatovrenika streljano upravo na ovom mestu, jer je pronađeno 17 čaura koje su predate na balističko veštačenje.

Lokacija iza severnog zida nekadašnjeg zatvora nije jedina koju su pominjali svedoci kao mesto egzekucije i sahranjivanja Dragoljuba Mihailovića. Pojedini svedoci tvrdili su da je Mihailović streljan 400 metara od Belog dvora u bagremovoj šumi. To je, na primer, tvrdio penzionisani podoficir KNOJ-a Ljubo Lazarevski, koji je zatvorenike dopratio do mesta izvršenja smrtne kazne. Ipak, lokacija na Adi je, na osnovu preklapanja izjava više svedoka i dokumenata iz Britanskog vojnog arhiva, označena kao najverovatnija.

U državnoj komisiji za istraživanje tajnih grobnica kažu da to što nisu nađeni posmrtni ostaci kao ni dokazi o jami u kojoj bi bila tela, ne znači da su svedoci bili nepouzdani.

"Nekoliko svedoka govore o izmeštanju tela iz bezbednosnih razloga, kako mesto ne bi postalo predmet kulta. Zbog toga su, po njima, kasnije, nakon godinu dana, ostaci izmešteni na nepoznatu lokaciju... Ili su uništeni, spaljeni", navodi Srđan Cvetković, sekretar Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica.

Za sada se ne planira ispitivanje i iskopavanje na drugim mestima. Ukoliko se pojave opipljivi dokazi, kaže Cvetković, komisija će predložiti ispitivanje tih lokaliteta. Bez dokaza o sahranjivanju ili sa njima, na Adi Ciganliji i dalje stoje krst i venci za Dragoljuba Mihailovića.ZA VIDEO KLIKNITE NA LINK:
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra,
please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment