Tuesday, September 27, 2011

Sud nema dokaze o smrti Draže Mihailovića / "Tanjug" September 27, 2011Tanjug
September 27, 2011

Viši sud u Beogradu ne poseduje dokaz o smrti, odnosno streljanju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića, rekao je danas na ročištu za rehabilitaciju Mihailovića sudija Aleksandar Ivanović.


Draza Mihailovich
Belgrade, 1946

Pošto ni predlagači rehabilitacije nisu uspeli da pribave dokaz o Mihailovićevoj smrti, sudija Ivanović je najavio da će sud pokušati da do zvaničnog podatka o tome dođe od Bezbednosno-informativne agencije, Istorijskog arhiva i matičara opštine Ivanjica u kojoj je Mihailović rođen.

Najavio je da će predsednik o okolnostima pod kojima je usmrćen Mihajlović, sud 30. novembra saslušati predsednika Državne komisije koja istražuje to pitanje Slobodana Mihailovića.

Jedini trag o Mihailovićevoj smrti, koji su sudu dostavili predlgači, jeste izveštaj lista "Borba" koji je 18. jula 1946. objavio da je nad Mihailovićem izvršena smrtna kazna streljanjem dan ranije.

Advokat predlagača za rehabilitaciju generala Mihailovića, Zoran Živanović ukazao je da je Državna komisija utvrdila da je Mihailović streljan na Adi Ciganliji 17. jula 1946. i da bi to trebalo da posvedoči i njen predsednik tokom saslušanja u novembru.

Poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osuđen na smrt streljanjem, kao i vraćanje građanskih prava, zahtevom za rehabilitaciju zatražio je njegov unuk Vojislav Mihailović, koji nije prisustvovao nijednom održanom ročištu.

Pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, s akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor međunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Predlagači zahteva tvrde da Mihailović nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do početka suđenja. On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred suđenje.

Zahtevom za rehabilitaciju zatraženo je poništenje presude kojom je Draža Mihailović osuđen na smrt i kojom su mu prethodno oduzeta sva građanska prava.

Mihailović je, dva dana po donošenju sporne presude, 17. jula 1946. godine streljan kao državni neprijatelj "broj jedan".

Državna komisija utvrdila je da je Mihailović ubijen na Adi Ciganliji, ali sumnja da su njegove kosti kasnije prenete u sekundarnu grobnicu, najverovatnije, na Ratno ostrvo, kako bi se onemogućilo da ikad budu pronađene.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment