Monday, October 15, 2012

Српски леберални савет ће преко овлашћене адвокатске канцеларије упутити жалбу надлежном суду, на решење о смрти генерала Драже Михаиловића које гласи на 31.7.1946. год.


СРПСКИ ЛИБЕРАЛНИ САВЕТ
УЗУН-МИРКОВА 3а
11 000 БЕОГРАД
meil:sls_seobe@hotmail.com


Српски леберални савет ће преко овлашћене адвокатске канцеларије упутити жалбу надлежном суду, на решење о смрти генерала Драже Михаиловића које гласи на 31.7.1946. год.

Српски либерални савет као подносилац захтева за утврђиванје смрти генерала Михаиловића је незадовољан са споменутим датумом смрти из простог разлога што датум 31.7.1946,год., нема никакве везе са самим даном смрти, а уједно даје простор за ражне манипулације око процеса рехабилитације генерала Михаиловића који је у току.

СЛС се над а да ће жалба око дана смрти генерала Михаиловића бити позитивно решена и да ће датум смрти бити промењен.


У Бгд. 15.10.2012.год.
Српски либерални савет
October 15, 2012


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment