Tuesday, October 02, 2012

Ravnogorci traže pravdu u Strazburu / "Danas" October 1, 2012


Danas.rs
October 1, 2012
Beograd

NAŠA PRIČA
Autor: M. D. Milikić - K. ŽivanovićBeograd - Republička asocijacija za negovanje tekovina ravnogorskog pokreta razmatra mogućnost žalbe pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, zbog odluke Ustavnog suda Srbije, koji je uredbu Vlade Srbije od 17. juna 2005. godine, prema kojoj se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima Narodnooslobodilačkog rata, ocenio kao neustavnu.

Prema ovoj odluci najvišeg suda u zemlji, članovima Ravnogorskog pokreta uskraćena je zdravstvena zaštita, pravo na borački dodatak, ličnu invalidninu, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak, pravo na banjsko i klimatsko lečenje o trošku države, pravo na ortopedska i druga pomagala. Međutim, oni i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju.

Aleksandar Čotrić, predsednik Republičke asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, kaže za Danas da će na sednici asocijacije biti doneta odluka o tome da li će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.


Opširnije u štampanom izdanju


http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/ravnogorci_traze_pravdu_u_strazburu_.55.html?news_id=248498


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment