Thursday, October 28, 2010

Nastavak rasprave o rehabilitaciji Mihajlovića sutra (Oct. 29, 2010) pred Višim sudom u Beogradu.28.10.2010

08:15
October 28, 2010
Izvor:
S media


Rasprava o predlogu za rehabilitaciju komandanta Kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihailovića, nastavlja se sutra (Oct. 29, 2010) pred Višim sudom u Beogradu.

Poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihajlović osudjen na smrt streljanjem, kao i vraćanje gradjanskih prava, zahtevom za rehabilitaciju zatražio je njegov unuk Vojislav Mihailović, a pridružili su mu se Srpska liberalna stranka, s akademikom Kostom Čavoškim na čelu, Udruženje pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima, profesor medjunarodnog prava Smilja Avramov i drugi.

Sud bi na predstojećem ročištu trebalo da se izjasni i o zahtevu pripadnika NOB-a, penzionisanog funkcionera SUP-a Rista Vukovića, koji osporava pomenuti predlog za rehabilitaciju.

Ovaj predlog je sporan, jer zakonom o rehabilitaciji nije predvidjeno učešće suprotne strane u postupku, već jednostranost postupka, uz utvrdjivanje da li je neka presuda doneta iz političkih i ideoloških razloga.

Kako je, medjutim, Vrhovni sud Srbije u sudskoj praksi zauzeo stav da sud može da sasluša zainteresovano lice, ukoliko oceni da ono ima pravni interes da učestvuje u postupku, sudsko veće sudije Aleksandra Ivanovića rešilo je da Vukovićev zahtev razmotri i naknadno odluči o njemu.

Predlagači zahteva tvrde da Mihajlović nije imao pravo na odbranu i nije video svog advokata do početka sudjenja. On nije imao ni pravo na nepristrasan sud, a optužnica mu je uručena sedam dana pred sudjenje.

Zahtevom za rehabilitaciju zatraženo je poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Draža Mihailović osudjen na smrt i kojom su mu prethodno oduzeta sva gradjanska prava.

Dva dana kasnije, 17. jula 1946. godine, streljan je kao državni neprijatelj "broj jedan", a do danas nije javno objavljeno gde je i kada sahranjen.

Propratnu dokumentaciju za odluku o tom slučaju sud je nabavio od Istorijskog arhiva u Beogradu, kao i Vojnog arhiva.

(Tanjug)http://www.smedia.rs/vesti/detalji.php?id=47941


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment