Friday, October 22, 2010

Veceri "Slobode" October 29, 2010 / Serbian National Defense Chicago / Special Guest: Sava Rakocevic


Serbian National Defense Council of America
5782 N. Elston Ave.
Chicago, IL


Special Guest Sava Rakocevic,
renowned Serbian poet, artist and photographer


Sava Rakocevic

BIOGRAFIJA SAVE RAKOČEVIĆA


Sava Rakočević je rođen 1933. godine u Peći. Diplomirao je na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu 1960. godine kao najbolji student u klasi Vinka Grdana.

Prvu nagradu za likovnu umetnost osvojio je na konkursu Beogradskog univerziteta 1958. godin. Kao najbolji student 1959. godine dobitnik je nagrade Akademije primenjenih umetnosti.

Posle završenih studija radio je kao slobodan umetnik i honorarni ilustrator lista „Politika“. 1966. godine napušta zemlju i nastavlja svoj život u Čikagu, SAD.

Rakočeviću, 1970. godine, prvu samostalnu izložbu u SAD organizuje osnivač i predsednik muzeja savremene umetnosti Čikaga, Džozef R. Šapiro.

1975. godine Sava Rakočević je izabran da bude među slikarima koji predstavljaju američko slikarstvo u Kongresnoj palati u Parizu povodom proslave 200-godišnjice američke državnosti.

Od 1973. godine Rakočević osam puta izlaže u glavnom umetničkom muzeju Čikaga „Art Institute“ na grupnim izložbama i dva puta na Salonu nezavisnih u Parizu.

Narodni muzej u Beogradu, 1992, organizuje retrospektivnu izložbu dela Save Rakočevića.

Rakočević je dobitnik Vukove nagrade za poseban doprinos nacionalnoj kulturi, 2007. godine.

http://www.ekapija.ba/website/bih/page/240354_en


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment