Wednesday, October 27, 2010

Pozivamo Vas na konferenciju u Beogradu (October 28, 2010) za javnost povodom dolaska veterana (američkoga pilota) Milton Frenda

Milton Friend 2010Pozivamo Vas na konferenciju October 28, 2010 za javnost povodom dolaska veterana ( američkoga pilota) Milton Frenda koji će učestvovati kao svedok na ročištu povodom rehabilitacije generala Mihailovića.

Konferencija za javnost će se održati u ulici Kneza Miloša 82 ( zgrada JRBa) sa početkom u 11 i 30 minuta, pored g. Miltona na konferenciji će učestvovati i pravni zastupnik podnosilaca zahteva za rehabilitaciju generala Mihailovića.

Prevodilac za konferenciju je obezbeđen kao i dogovor za razgovor sa g. Miltonom.

Sva dodatna obaveštenja možete dobiti na tel 062 120 90 39.

U Beogradu 27.10.2010.sgod. organizator Srpski liberalni savethttp://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?t=17323&start=30

*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment