Wednesday, May 16, 2012

Dokazi protiv Draže bili lažni! / "Novosti" May 15, 2012


Novosti
E.RADOSAVLjEVIĆ
15. maj 2012. 20:58
May 15, 2012

Kako je iskonstruisano suđenje generalu Draži Mihailoviću. Dr Josip Hrnčević, javni tužilac FNRJ, otkrio da je Ozna falsifikovala Dražina pisma


PRVI javni tužilac nekadašnje FNRJ dr Josip Hrnčević, kome je optužnica protiv Dragoljuba Mihailovića i njegovih saboraca izmakla iz ruku samo zato što nije bio u Beogradu kada je pokrenut postupak, otkrio je u svojim memoarima da je tužilaštvo podnosilo lažne dokaze protiv Draže.

U dnevniku do kog je došla Državna komisija za utvrđivanje okolnosti pod kojima je streljan komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, Hrnčević je celo jedno poglavlje posvetio Draži. Između ostalog je i napisao:

- Otvoreno je, izgleda, ostalo i pitanje autentičnosti dva pisma Draže Mihailovića od 15. aprila, 1945. godine. Jedno je bilo upućeno Ranku Brašiću i sadržavalo poruku za ekselenciju Antu Pavelića o čvršćem povezivanju ustaša i četnika u njihovoj zajedničkoj borbi protiv partizana.


Drugo je glasilo na nadbiskupa Alojzija Stepinca u kome ga Draža Mihailović moli da svojim autoritetom poradi na aktiviranju svih nacionalnih snaga hrvatskog naroda u borbi protiv boljševizma.

Nije, dakle, isključeno da je ta pisma Mihailoviću neko podmetnuo - priznaje i sam prvi tužilac bivše Jugoslavije.

Da je blanko papire samo sa pečatom i potpisom delio i šakom i kapom, priznao je i sam Mihailović tokom suđenja, kada ga je o tome propitivao jedan od njegovih branilaca Nikola Đonović.

Draža je priznao da je davao „i legitimacije i blanko potpise“, a da se dokazi o tome nalaze u depešama za inostranstvo u kojima je, kako je rekao, „često puta objavljivano da je izgublljen“ njegov blanko potpis.

- Jedan blanko potpis otišao je čak i Nemcima - rekao je Draža na suđenju.

Komandant jugoslovenske vojske u otadžbini oštro je negirao sa optuženičke klupe da su neka dokumenta koja mu je tužilaštvo stavilo na teret, izašla iz njegovog pera.

- S obzirom na sve to, suđenje Draži Mihailoviću trebalo je da bude, a to je u stvari i bilo, suđenje režimu stare Jugoslavije i izbegličkoj vladi - zaključuje Hrnčević u memoarima.

- Njegovim hapšenjem u rukama vlasti se našao pukovnik bivše jugoslovenske vojske koji je u toku rata bio proizveden u čin armijskog generala, ministra vojnog kraljevske vlade u inostranstvu i načelnik štaba Vrhovne komande, tzv. jugoslovenske vojske u otadžbini. Svakako najznačajnija vojna i politička ličnost starog režima i najopasniji neprijatelj NOP i nove Jugoslavije.


KOMISIJA NAŠLA BLANKO PAPIRE

TRAGAJUĆI za blanko dokumentima koja su pominjali Mihailović, Đonović i Hrnčević, Državna komisija je došla i do Vojnog arhiva u Beogradu. Tamo je pronašla prazne papire na kojima se jasno vidi Mihailovićev potpis napisan ćirilicom, a sa leve strane pečat u čijem unutrašnjem krugu piše „Gorski štab br.1“, a u spoljašnjem „Komanda Jugoslovenske vojske u otadžbini“.


http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.293.html:379926-Dokazi-protiv-Draze-bili-lazni


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment