Saturday, November 13, 2010

Srpski liberalni savet traži...Nov. 12, 2010

SRPSKI LIBERALNI SAVET
UZUN MIRKOVA 3a
11 000 BEOGRAD
TEL. 36 211 34
meil:sls_seobe@hotmail.com 

Srpski liberalni savet traži od nadležnih organa (tužilaštvo ministarstvo unutrašnjih posloma ministarstvo pravde) da po službenoj dužnosti započnu istragu na mestima u Beogradu za koje se sumnja da su stratišta strljanih komunističkih neistomišljenika.

Takođe tražimo da se pokrene istraga protiv N.N. lica koja su učestvovala u spomenutim  likvidacijama kako bi se posle šezdeset i pet godina ko je sa imenom i prezimenom stajao iza tih političkih likvidacija.

Smatramo da pokretanje spomenute istrage je civilizacisko-pravni zadatak a ne zadatak komisija koje su osnovane bez želje da  istina dođe na videlo.

Takođe pozivamo sve svedoke tih događaja da pismenim putem obaveste Srpski liberalni savet o svojim svedočenjima kako bi SLS preko svojih advokata mogao da pomogne nadležnim organima oko istine o pobijenim neistomišljenicima komunizma. 

U Bgd.12.11.2010.god.
Srpski liberalni savet


*****
If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com

*****

No comments:

Post a Comment