Friday, January 25, 2013

Nastavak procesa za rehabilitaciju Draže Mihailovića / "24 Sata" January 24, 2013

24 Sata
Autor: Beta
24.01.2013. - 13:54

U Višem sudu u Beogradu sutra bi trebalo da se nastavi postupak za rehabilitaciju komandanta četničkog pokreta i Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihailovića.

Dragoljub Draža Mihailović

Po najavama pravnih zastupnika, očekuje se da potom sud donese konačnu odluku o zahtevu za rehabilitaciju.

Prvi osnovni sud u Beogradu je 5. oktobra proglasio Mihailovića mrtvim i kao datum njegove smrti utvrdio 31. jul 1946. godine.

Ta odluka je bila preduslov za okončanje postupka rehabilitacije. Zahtev za rehabilitaciju su 2006. godine podneli Mihailovićev unuk Vojislav Mihailović, profesori Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje jugoslovenske vojske u otadžbini.

Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Mihailović osudjen na smrt zbog kolaboracije s nacističkim okupatorima i kojom su mu oduzeta sva gradjanska prava.

Dva dana kasnije, 17. jula 1946. godine, streljan je kao državni neprijatelj "broj jedan", ali nije objavljeno gde je streljan i sahranjen.

Postupak za rehabilitaciju je počeo 16. septembra 2010. godine.
*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****

No comments:

Post a Comment