Friday, June 15, 2012

"SUBNOR I REHABILITACIJA" - Odgovor Udruženja pripadnika JVuO 1941-1945 na članak SUBNOR-a objavljen u “Politici” 6.6.2012. / "Savremena Istorija" June 15, 2012Član Glavnog odbora Udruženja
Jugoslovenske vojske u otadžbini 1941- 1945.
Beograd 14.06.2012.god
Prof. dr Vladimir Jovanović


SUBNOR I REHABILITACIJA

Odgovor na članak SUBNOR-a u „Politici“ od 06.06.2012.god.-rubrika „Pogledi“.


Zanimljivo je da se pitanje rehabilitacije žrtava četničkih zločina od strane SUBNOR-a pojavljuje uoči sudskog postupka o rehabilitaciji generala Dragoljuba Mihailovića – komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini (JVuO) zakazano za 22.06.2012. godine, što je, očigledno, urađeno namerno. No, to su maniri na koje smo već navikli.

Držeći se tipologije, dalji tekst je namenjen drugom, ozbiljnijem problemu čija se sadržina može videti iz naslova. Radi se, dakle o tome da će „Organi SUBNOR-a pomoći pokretanje ovih postupaka porodicama i potomcima oštećenih u ratovima devedesetih godina kojih ima 70% od ukupnog broja članova?!“ To pitanje je razložno postavio i g. Dragoslav Dimitrijević u rubrici „Među nama“ rečima: „Kakve veze imaju ratovi devedesetih sa inicijativom Prededništva SUBNOR-a“? Mi bismo dodali: kakve veze borci-patriote ratova devedesetih imaju sa SUBNOR-om kada je to „Savez udruženja boraca narodno oslobodilačkog rata“ na čijem čelu je bila komunistička partija Jugoslavije? Pažljivi čitalac mogao bi da postavi i pitanje: kako to da Ravnogorski pokret i Udruženje JVuO nisu članovi SUBNOR-a kada su zakonom države Srbije izjednačeni sa Partizanskim pokretom čime je i Ravnogorskom pokretu priznat antifašistički karakter što je on u stvarnosti i bio?

Možda odgovor na ovo pitanje treba tražiti u članku M. Kačavenda kao predstavniku SUBNOR-a. Naime, u članku se napada ova naša država Srbija u svim segmentia, a koja izdvaja znatna sredstva iz republičkog i opštinskih budžeta za podmirenje troškova ovako velike organizacije koja se zove SUBNOR i čiji je, izgleda, jedan od osnovnih zadata očuvanje monopola na antifašizam u Srbiji. I eto, ta država i državne i paradržavne institucije kako kaže predstavnik SUBNOR-a : „.Danas pod pritiskom njihovih potomaka (kvislinga i kolaboracionista-prim.autora), u Srbiji sprovodi anticivilizacijsko nasilje nad istorijskom istinom, kako o njenoj Narodno-oslobodilačkoj borbi tako i o vekovnim slobodarskim i rodoljubivim tekovinama srpskog naroda“. Zaista divno !? I da ne nabrajamo šta je sve još rečeno o državi, politici, strankama, lažnoj demokratiji, prividne (?) istorijske istine, sprovođenja fašističke ideologije, izvršenih zločine nad sostvenim narodom, falsifikovanje istorijskih činjenica, pretvaranje istine u laži i mnogo još koječega.

Članak M. Kačavende je temeljno proučen od strane Udruženja i došlo se do opšteg zaključka da se radi o jednom lošem političkom pamfletu s malicioznom namerom diskreditovanja i blaćenja Ravnogorskog pokreta i JVuO – pokreta koji u svojoj biti nose patriotska osećanja za dobrobit srpskog naroda, a protiv fašističko-nacističkih osvajača. Potvrda tome je i retorika Kačavende iz 1945 godine – zastarela, istrošena, bezidejna, klevetnička i da ne nabrajamo druge atribute koji, s namerom, žele da izazovu mržnju. Tome treba dodati i sudove koji ničim nisu dokazani ne samo u ovom članku, nego i u literaturi, pa i onoj koja kao prddstavlja „istorijsku istinu“ bezrezervno obojenu komunističkom ideologijom. I sada, treba polemisati sa ljudima koji još uvek žive u prošlosti ne prihvatajući zakone dijalektike po kojoj se sve menja počev od ljudske civilizacije i svih oblika ljudskih zajednica, pa do svakog čoveka koji je produkt upravo tih promena – osim mentalne strukture ljudi koji sačinjavaju SUBNOR.

Da navedemo i nešto konkretnije. Nabrajanje izvršioca zločina tokom II svetskog rata, prema Kačavendi su:“….Vojska Kraljevine Jugoslavije u otadžbini (četnika), Ljotićevih i Nedićevih jedinica, ustaša, balista i drugih saradnika okupacionih snaga ……..“. Ovo je zaista sumrak zdravog razuma stavljajući na čelo ove „liste“ JVuO?!? Cinizam se nastavlja i tekstom „…….kao i zahtev za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete učinjene građanima Srbije tokom i neposredno posle rata 1941-1945.godine“. Ne postavljamo pitanje nego insistiramo na odgovoru: ko je izazvao građanski rat u okupiranoj zemlji što je protivno zdravom razumu? Ko je bio „pobednik“? Ko je počinio zlodela „posle rata“? Da li je iko bio sudski procesuiran za zločine posle rata, a cifra je, prema nekim procenama –šestocifrena?! Kakve veze ima s tim JVuO koja je, posle „pobede“ partizana prestala da postoji, a zločini su nastali, kako se kaže u članku – posle rata ? Šta reći za utvrđenih oko 350 masovnih grobnica u Srbiji, a računa se da ih ima još toliko? Kako bismo nazvali ovaj način obračuna sa ideološkim protivnicima i u koju kategoriju bi trebalo svrstati ovu vrstu zločina, fašističku, nacističku ili komunističku? Gde su lokacije masovnih grobnica „četnika“ u Srbiji? Zanimljivo je da se u članku o kojem je ovde reč ne spominje, niti se makar implicitno ne govori o bilo kojoj žrtvi partizanskih odreda i komunističkog terora posle „oslobođenja“? Zašto SUBNOR ne insistira da se preispitaju žrtve nastale krajem rata i neposredno posle rata, ako su, kako sami kažu, „….jedinstveni savez patriotskin, antifašističkin i humanitarnih udruženja……..“ naročito ovih poslednjih? Da li je, zaista, u tom ratnom vihoru bilo samo dobrih momaka – partizana i loših momaka -ravnogoraca, odnosno pripadnika JVuO? Nisu li to bajke za malu decu?

Ali da se ne bavimo nabrajanjem zlodela s obe strane, kojih je, bar mi priznajemo, bilo i ko je u tom bezumlju bio beskrupulozniji – nije svrha ovog članka.

S obzirom na ciljeve koje su sebi postavili organizatori Ravnogorskog pokreta i JVuO, one se nesporno svrstavaju u patriotske organizacije. Nesporno je i da je general Mihailović od prvog dana kapitulacije Jugoslavije postao ilegalac, a zatim organizovanjem Ravnogorskog pokreta i JVuO i gerilac. Činjenica je da je JVuO i pukovnika, kasnije generaala Mihailovića priznala izbeglička vlada u Londonu. Činjenica je i da su formirane partizanske jedinice bile paravojska, sve dok su, u složenim interesnim odnosima među saveznicima, priznati kao vojska. Prema tome, ne mogu se prišiti fašističko-nacistička svojstva Ravnogorskom pokretu i JVuO na čemu uporno insistiraju ideološki ostrašćeni komunisti koji su oslobodilačkom borbom želeli da osvoje vlast bez obzira što je to koštalo pretežno srpski narod sa 1,5 miliona ljudskih žrtava. Ponavljamo: jedan milion i petstotina hiljada ljudskih života – srpskih. Da li treba nabrajati ilustracije radi: Sutjesku, Neretvu, Sremski front, Kadinjaču, Banjicu, Jajince i mnoga druga mesta koja zaslužuju nazvati – stratišta.

Na kraju bismo dodali i sledeće: istorijske činjenice ne mogu utvrđivati kvaziistoričari- amateri koji se kao bave istorijom.. Istorija je naučna disciplina i podleže svim pravilima naučnog istraživanja drušvenih pojava sa metodologijom i primenjenim metodama svojstvenih predmetu istraživanja. Time se omogućuje utvrđivanje što objektivnije istorijske istine bez ideologiziranja s bilo koje strane i naklonosti bilo kojoj vlasti ili interesnoj grupi. Postavlja se pitanje: da li je to cilj istorijske nauke? Ako jeste – a nesumnjivo jeste, kome smeta istina ?? Dodali bismo i: svesni smo da bi SUBNOR želeo da iz istorije srpskog naroda izbriše postojanje Ravnogorskog pokreta, JVuO i generala Mihailovića – čiji grob, upravo iz tog razloga i ne postoji? To srpski narod neće dozvoliti.

Ako prihvatimo prethodnu aksiomatsku tvrdnju o istorijskoj istini, šta čeka SUBNOR kao „patriotska i humanitarna organizacija“ i nije li vreme da se uradi ono što su Slovenci učinili, a to je da su formirali istraživačku grupu koju je finansirala vlada i koja je saopštila užasne podatke o masovnim ubistvima krajem i neposredno posle rata, masovnim grobnicama u kojima je bilo žena i dece. Ta svoja otkrića Slovenci su prezentovali na Pravnom fakultetu u Beogradu kojima, prema našim saznanjima, niko iz SUBNOR-a nije prisustvovao. A trebalo je !?


Prof. dr Vladimir Jovanović
Beograd, 14.06.2012.god

http://savremenaistorija.com/?p=648


*****

If you would like to get in touch with me, Aleksandra, please feel free to contact me at ravnagora@hotmail.com


*****


No comments:

Post a Comment